Jak co roku zestawieniu towarzyszyły nagrody - Orły Rzeczpospolitej. Wyróżnienia przyznajemy dla najlepszych firm, które znalazły się na Liście 500. W tym roku kapituła przyznała cztery nagrody główne w kategoriach: Handel i usługi niefinansowe, Przemysł, Nowe technologie oraz Usługi finansowe. Zostaną również przyznane wyróżnienia w kategoriach: Eksport, Inwestycje, Zatrudnienie, Debiut.

W kapitule zasiadają znakomici ekonomiści:

Prof. Witold Orłowski z PwC,

Bogdan Wyżnikiewicz, prezes Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych;

Paweł Wojciechowski z Pracodawców RP,

Prof. Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.