Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło kolejny konkurs w schemacie pomocy BRIdge Alfa będącym częścią Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Tym razem budżet wynosi aż 1 mld zł. O te pieniądze powalczą (nabór projektów rozpocznie się 5 i potrwa do 26 września br.) fundusze zainteresowane inwestycjami w pomysły na najwcześniejszym etapie rozwoju pojawiające się na uczelniach. Środki trafią na wsparcie projektów badawczo-rozwojowych na etapie wczesnej weryfikacji pomysłu oraz polegającej na dopracowaniu i weryfikacji projektu pod kątem możliwości komercjalizacji.

Konkurs z rekordowym budżetem odbędzie się na nowych zasadach.

- Zdecydowaliśmy się zmienić kryteria wyboru projektów w ramach działania 1.3.1 PO IR i tym samym ułatwić dostęp do środków unijnych oraz poszerzyć bazę potencjalnych beneficjentów konkursu BRIdge Alfa. Ten konkurs to realne i faktyczne wsparcie dla młodych przedsiębiorców. Zaproponowaliśmy dwie ścieżki finansowania funduszy BRIdge Alfa, jedną dla funduszy o mniejszej wartości, takich do 25 mln zł i drugą dla funduszy o wyższej wartości do 50 mln zł - mówi Jadwiga Emilewicz, wiceminister rozwoju. Fundusze będą dysponować od 6,25 do 25 mln (w ścieżce A) i od 25 do 50 mln zł (w ścieżce B).

Więcej o konkursie BRIdge Alfa w rozmowie wideo z Danielem Kraszewskim, wicedyrektorem Działu Komercjalizacji w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na www.funduszeue2017.rp.pl oraz w artykule z cyklu „Rzecz o funduszach UE " w „Rzeczpospolitej" z 11 sierpnia 2017 r. (grzbiet „Dobra Firma" str. F3).

Aktualne harmonogramy konkursów na fundusze europejskie, w tym także z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, są dostępne na stronie internetowej.