Przedsiębiorstwa zmierzające na Giełdę Papierów Wartościowych (GPW) oraz zagraniczne rynki regulowane mogą pozyskać nawet 800 tys. zł. Te zainteresowane rynkiem NewConnect – 100 tys. zł. Firmy planujące wprowadzenie obligacji na rynek Catalyst po raz pierwszy mogą liczyć na 80 tys. zł i 60 tys. zł na kolejne emisje.

Na usługi doradcze

To finansowanie w postaci dotacji z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, a dokładnie z poddziałania 3.1.5 „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock". Jak wskazuje nazwa, to pieniądze dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zmierzających na giełdę. Przy czym chodzi tu o różne rynki. Dofinansowanie przedsiębiorcy mogą pozyskać na projekty dotyczące zakupu usług doradczych na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym na rynkach kapitałowych (Giełda Papierów Wartościowych, NewConnect, zagraniczne rynki regulowane) lub o charakterze dłużnym poprzez emisję obligacji na rynku Catalyst.

Po te dotacje sięgają zarówno przedsiębiorstwa, które mają już za sobą doświadczenie w pozyskiwaniu środków europejskich, jak i takie, które robią to po raz pierwszy. Do tej pierwszej grupy zalicza się spółka Midven. To firma, która w poprzedniej perspektywie finansowej na lata 2007–2013 pozyskała grant z poddziałania 3.3.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Teraz Midven sięgnęło po granty z 4 Stock. Dotowany przez PARP projekt ma na celu uzyskanie środków poprzez emisję akcji na rynku regulowanym GPW. W związku z możliwością przeniesienia notowań z rynku NewConnect na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych, spółka planuje przeprowadzić emisję akcji, która pozwoli sfinansować rozwój planowanego innowacyjnego przedsięwzięcia, jakim jest inwestycja w platformę B2B (business to business), z jednoczesnym algorytmem zarządzania dla klientów w obszarze travel.

W okresie 2014–2020 PARP dzieli też granty z programu wiedza edukacja rozwój

W przypadku regulowanego rynku GPW można sobie zrefundować część (do 50 proc.) kosztów zakupu usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym. Chodzi o: procedurę obiegu informacji poufnych, politykę informacyjną spółki, raport due dilligence, wycenę spółki, raport z audytu sprawozdań finansowych, memorandum informacyjne, prospekt emisyjny, teaser inwestycyjny i prezentację inwestorską.

Już są na NewConnect

Dotacje z instrumentu 4 Stock pozyskały też m.in. spółki: Ifun4all oraz Kofama Koźle. Projekt pierwszej z tych firm zakładał pozyskanie środków poprzez emisję akcji na rynku NewConnect. Pozyskany kapitał miał pozwolić na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa przez wdrożenie innowacyjnych przedsięwzięć. Dzięki nowym środkom możliwe było wdrożenie innowacji produktowej oraz nowej metody organizacyjnej. Innowacja produktowa dotyczy nowej gry wideo, nad którą firma prowadzi prace.

– Nabór projektów prowadzony przez PARP idealnie wpisał się czasowo w nasze działania związane z wejściem na NewConnect. Dzięki temu mogliśmy zrefundować sobie cześć kosztów, dokładnie 50 proc., zakupu usług doradczych od domu maklerskiego. Zaoszczędzone środki przeznaczyliśmy na inne cele m.in. promocję i marketing – mówi Katarzyna Cieszyńska, specjalistka ds. pozyskiwania funduszy UE w firmie Ifun4all. – Jesteśmy już na NewConnect i de facto refundację z PARP otrzymaliśmy będąc na tym parkiecie – dodaje.

Po pomoc z PARP sięgnęła też Kofama Koźle. Jej projekt również zakładał pozyskanie środków poprzez emisję akcji na rynku NewConnect. Kapitał ma być przeznaczony na utworzenie nowoczesnej linii produkcyjnej wraz z zapleczem technicznym do seryjnej produkcji wielkogabarytowych konstrukcji spawanych (m.in. elementów dźwigów wieżowych) z wykorzystaniem innowacyjnej technologii chłodzenia punktowego mikro-jet. – Dotacja z PARP nam pomogła. Pozwoliła sfinansować połowę kosztów zakupu usług doradczych od autoryzowanego doradcy. Od stycznia br. nasza firma jest już na NewConnect – mówi Ewelina Kwiatkowska z Kofamy Koźle.

 

  Doradztwo w wejściu na giełdę 

 

 

W przypadku rynku NewConnect, tak jak i na głównym parkiecie GPW również chodzi o zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym (procedura obiegu informacji poufnych, polityka informacyjna spółki, raport due dilligence, wycena spółki, raport z audytu sprawozdań finansowych, dokument informacyjny, memorandum informacyjne, prospekt emisyjny, teaser inwestycyjny, prezentacja inwestorska, dokument ofertowy).

PARP wciąż czeka na kolejne wnioski, bo w bieżącym konkursie dysponuje jeszcze ok. 8 mln zł. Dla firm, które chcą pozyskać dotacje (maksymalnie 50 proc. wartości kosztów kwalifikowalnych projektu) w tym roku to już jednak przysłowiowy ostatni dzwonek, gdyż bardzo długi nabór wniosków (trwający od 21 listopada 2016 r). prowadzony przez Agencję wszedł już w ostatnią fazę (IV etap konkursu) i wnioski można składać jeszcze tylko do 20 listopada 2017 r.