Marek Kozubal: Kryzys wizerunkowy MON trochę na własne życzenie

Nagłe odwołanie gen. Jarosława Gromadzińskiego ze stanowiska szefa Eurokorpusu stwarza sytuacje kryzysową, niekorzystną dla polskiej armii. Ma poważne konsekwencje polityczne i międzynarodowe.

Publikacja: 28.03.2024 13:31

Gen. Jarosław Gromadziński

Gen. Jarosław Gromadziński

Foto: Wojciech Król

Będzie proces wyjaśnienia, po tym etapie będzie ostateczna decyzja  mówił w TVN24 minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Stwierdził, że „jeżeli się wchodzi na taką ścieżkę, to jest to zawsze sprawa poważna”, ale „to nie jest oskarżenie wobec kogokolwiek”. Minister zapewnił, że Eurokorpus został poinformowany zarówno przez Sztab Generalny, jak i służby swoimi kanałami, z odpowiednim wyprzedzeniem. W trybie awaryjnym na to stanowisko został wyznaczony generał broni Piotr Błazeusz dotychczas pierwszy zastępca szefa Sztabu Generalnego WP.

Generał Jarosław Gromadziński został dowódcą Eurokorpusu pod koniec czerwca 2023 roku. Był pierwszym Polakiem na tym stanowisku. Przed objęciem funkcji był radcą koordynatorem szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, wcześniej pełnił funkcję pierwszego dowódcy formowanej od 2018 roku 18. Dywizji Zmechanizowanej. Służył też w Międzynarodowym Zespole do spraw Pomocy Ukrainie w niemieckim Wiesbaden, gdzie razem z amerykańskimi wojskowymi odpowiadał za szkolenie ukraińskich żołnierzy.

Czytaj więcej

Generał Gromadziński odwołany ze stanowiska. Kontrwywiad ma „nowe informacje”

Generał pod lupą SKW

Ministerstwo Obrony Narodowej podało w komunikacie, że postępowanie kontrolne dotyczy „poświadczenia bezpieczeństwa osobowego gen. broni Jarosława Gromadzińskiego”. Generał został wezwany do kraju.

Wobec generała została wszczęta procedura rozszerzonego postępowania kontrolnego

W mediach społecznościowych opublikował on oświadczenie, w którym stwierdził, że nie ma sobie nic do zarzucenia. „Chciałbym oświadczyć, że przez 34 lata zawodowej służby wojskowej zawsze dobro służby, dobro Ojczyzny stawiałem na pierwszym miejscu, często kosztem rodziny”  czytamy. „Pełniąc służbę na stanowiskach sztabowych i dowódczych, w kraju oraz za granicą, jak również współpracując z sojusznikami z NATO zawsze godnie reprezentowałem mundur żołnierza polskiego”  napisał. „Wierzę, że wszczęta przez SKW procedura kontrolna zakończy się dla mnie pozytywnie” – dodał.

Czytaj więcej

Czy w Polsce wróci pobór? Kosiniak-Kamysz: Zasadnicza służba wojskowa tylko zawieszona

Wobec generała została wszczęta procedura rozszerzonego postępowania kontrolnego. Procedura jest jasna i w takim przypadku musiał on zostać zawieszony – co najmniej na pół roku. Będzie ponownie sprawdzany przez służby. Można zakładać, że ponownie prześwietlona zostanie jego rola w tworzeniu 18. Dywizji Zmechanizowanej, rola w pozyskaniu dla Polski i tej jednostki koreańskiego sprzętu, ale też jego życie osobiste i majątek.

Wojna informacyjna prowadzona przez rosyjskie służby

To nie musi oznaczać szpiegostwa, chociaż takie spekulacje pojawiły się w niektórych zagranicznych mediach. Fakty są takie, że gdyby była o tym mowa to zostałby zatrzymany, a prokuratura postawiłaby mu zarzuty. A o tym nie ma mowy. Nie można zapominać, że dzisiaj trwa wojna informacyjna skierowana przeciwko polskim żołnierzom ze strony Rosji i Białorusi, w ich interesie jest podawanie takich plotek aby dyskredytować naszą armię.

Należy założyć, że SKW weszło w posiadanie wiarygodnych informacji, dotyczących niejasności związanych z rękojmią zachowania tajemnicy służbowej. To niewątpliwie też sygnał wysłany do kadry dowódczej przez „nowy” kontrwywiad: jesteśmy, czuwamy, uważajcie!

Casus generała Jarosława Kraszewskiego

Generał Gromadziński był dowódcą 18. dywizji zmechanizowanej i jednym z oficerów blisko związanych z poprzednim Mariuszem Błaszczakiem poprzednim szefem MON. Trzeba jednak założyć, że właśnie ta bliskość nie stała się przyczyną wszczęcia postępowania, bo mogłaby zostać zinterpretowana jako szukanie na niego haków. Jeżeli tak miałoby się stać, to oznacza, że podobne narzędzie może zostać wykorzystane wobec każdego „niewygodnego” oficera, a to świadczyłoby o patologizacji tej służby.

Czytaj więcej

Gen. Kraszewski bez certyfikatów bezpieczeństwa

Z takim zjawiskiem w niedalekiej przeszłości mieliśmy do czynienia. Warto przypomnieć sprawę generała Jarosława Kraszewskiego, który do 2019 r. był szefem departamentu zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi w prezydenckim Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. W 2017 r. SKW wszczęła wobec niego podobną procedurę, co skutkowało zamknięciem mu drogi do informacji niejawnych. Bliscy współpracownicy prezydenta RP Andrzeja Dudy zinterpretowali to działanie ze strony SKW jako element zemsty politycznej skierowany przeciwko BBN przez ówczesnego ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Sprawa ciągnęła się przez wiele miesięcy. Chociaż SKW odebrała mu poświadczenia bezpieczeństwa, Jarosław Kraszewski  zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych  odwołał się od tej decyzji do premiera. W marcu 2018 roku w imieniu szefa rządu minister Mariusz Kamiński ówczesny koordynator służb specjalnych uchylił decyzję Służby Kontrwywiadu Wojskowego, czyli przywrócił dostęp do tajemnic generałowi Kraszewskiemu.  W wyniku analizy materiału dowodowego uznano, że pomimo decyzji organu pierwszej instancji nie istnieją „uzasadnione wątpliwości” dotyczące generała Kraszewskiego, o których mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych  przekazał wtedy fragment uzasadnienia rzecznik ministra koordynatora Stanisław Żaryn. W 2019 r. generał Kraszewski zdjął mundur i odszedł z wojska.

Czytaj więcej

Gen. Kraszewski odchodzi. "Chciał mieć realny wpływ"

Będzie proces wyjaśnienia, po tym etapie będzie ostateczna decyzja  mówił w TVN24 minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Stwierdził, że „jeżeli się wchodzi na taką ścieżkę, to jest to zawsze sprawa poważna”, ale „to nie jest oskarżenie wobec kogokolwiek”. Minister zapewnił, że Eurokorpus został poinformowany zarówno przez Sztab Generalny, jak i służby swoimi kanałami, z odpowiednim wyprzedzeniem. W trybie awaryjnym na to stanowisko został wyznaczony generał broni Piotr Błazeusz dotychczas pierwszy zastępca szefa Sztabu Generalnego WP.

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Wojsko
Generał Gromadziński odwołany ze stanowiska. Kontrwywiad ma „nowe informacje”
Społeczeństwo
Sondaż: Polacy nie chcą, aby wojsko NATO weszło na Ukrainę
Wojsko
SKW w sieci bez tajemnic. MON nie widzi problemu
Służby
O generale Kraszewskim zdecyduje minister Mariusz Kamiński
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Wojsko
Burzowe chmury nad Mariuszem Błaszczakiem. Wniosek do prokuratury