Fala odejść z wojska za szefa MON Mariusza Błaszczaka

Z Wojska Polskiego odeszło w tym roku więcej żołnierzy niż w poprzednich latach. Takie dane przez wiele miesięcy utajniał były szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak.

Publikacja: 23.12.2023 11:23

Żołnierze Wojska Polskiego podczas ćwiczeń

Żołnierze Wojska Polskiego podczas ćwiczeń

Foto: MON

Z informacji, które otrzymała „Rzeczpospolita” z Ministerstwa Obrony Narodowej wynika, że od 1 stycznia do 30 listopada 2023 roku, z zawodowej służby wojskowej zwolniono 8 947 żołnierzy, z czego uprawnienia emerytalne posiadało 62 proc. z nich. Dodatkowo w całym 2023 roku z Wojsk Obrony Terytorialnej zdecydowało się odejść aż 9 759 żołnierzy WOT.

To oznacza, że w sumie mundur w 2023 roku zdjęło aż 18 706 żołnierzy (przypomnijmy, że dane dotyczące żołnierzy zawodowych obejmują okres do końca listopada).

Rekordowa liczba żołnierzy zdjęła w 2023 roku mundur

Jednak kolejni złożyli wniosek o odejście już w przyszłym roku. Według stanu na 1 grudnia 2023 roku, 4 834 żołnierzy już złożyło wypowiedzenia stosunku służbowego skutkujące zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej w 2024 roku (w tym 4 546 w styczniu 2024 roku).

Dla porównania w 2022 roku w sumie mundur zdjęło 15 900 żołnierzy zawodowych i ochotników WOT – w tym aż 8 988 żołnierzy zawodowych oraz 7 962 ochotników WOT (spośród nich 1 050 zdecydowało się na przejście do zawodowej służby wojskowej).

Czytaj więcej

Bundeswehra szuka żołnierzy. Czy w Niemczech powróci obowiązek służby wojskowej?

Ilu żołnierzy zostało powołanych do służby w 2023 roku

Z danych MON wynika też, że od 1 stycznia do 30 listopada 2023 roku powołano: 22 079 osób do zawodowej służby wojskowej; 1 542 osób do zawodowej służby wojskowej w trakcie kształcenia; 3 364 do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w trakcie kształcenia; 12 607 żołnierzy do terytorialnej służby wojskowej.

Jak podaje nam MON spośród żołnierzy Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej po zakończeniu szkolenia podstawowego na szkolenie specjalistyczne zdecydowało się 60 proc. mundurowych.

Zdaniem NIK ministerstwo obrony zastrzegło dane dotyczące liczby odchodzących ze służby żołnierzy

O dane dotyczące liczby żołnierzy Wojska Polskiego wystąpiliśmy do MON, gdy na jego czele stał jeszcze Mariusz Błaszczak. Nie otrzymaliśmy jednak odpowiedzi. Tą otrzymaliśmy od nowego kierownictwa resortu. 

Przypomnijmy, że w poprzednich miesiącach, gdy na czele Ministerstwa Obrony Narodowej stał Mariusz Błaszczak (PiS) Najwyższa Izba Kontroli zwracał uwagę, że resort ten utajnił niektóre dane statystyczne dotyczące liczby żołnierzy polskiej armii. Ze względu na nadanie niektórym danym klauzuli „zastrzeżone” w wykonaniu budżetu za 2022 r. nie było informacji np. o średniorocznym stanie zatrudnienia żołnierzy zawodowych; średnim uposażeniu zasadniczym żołnierzy zawodowych wraz z dodatkami i miesięczną równowartościową dodatkowego uposażenia rocznego dla poszczególnych korpusów; liczbie żołnierzy zwolnionych ze służby; liczbie powołań żołnierzy zawodowych powołanych do służby wraz z podziałem na korpusy; liczbie żołnierzy zawodowych z uprawnieniami emerytalnymi. Ze szczątkowych danych Izby wynika, że w poprzednim roku przeciętne zatrudnienie w wojsku w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 158 903 osoby i było wyższe o 920, czyli o 0,6 proc. w porównaniu z 2021 r. Liczba żołnierzy zawodowych zwiększyła się o 4754 i wyniosła 118 340. TSW zaś wyniosła 31 700.

Z informacji, które otrzymała „Rzeczpospolita” z Ministerstwa Obrony Narodowej wynika, że od 1 stycznia do 30 listopada 2023 roku, z zawodowej służby wojskowej zwolniono 8 947 żołnierzy, z czego uprawnienia emerytalne posiadało 62 proc. z nich. Dodatkowo w całym 2023 roku z Wojsk Obrony Terytorialnej zdecydowało się odejść aż 9 759 żołnierzy WOT.

To oznacza, że w sumie mundur w 2023 roku zdjęło aż 18 706 żołnierzy (przypomnijmy, że dane dotyczące żołnierzy zawodowych obejmują okres do końca listopada).

Pozostało 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Opinie polityczno - społeczne
Marek Kozubal: Jak ominąć miny w wojsku
Wojsko
Ile mamy wojska, czyli co utajniał Mariusz Błaszczak
Wojsko
Ilu jest żołnierzy w Polsce? MON utajnia niektóre dane
Wojsko
Ochroniarze prezesa PiS byli na etatach w Żandarmerii Wojskowej – wynika z audytu MON
Wojsko
Tragedia na manewrach NATO w Polsce. Nie żyje żołnierz