Z danych zebranych przez pułkownik Joannę Klejszmit, rzeczniczkę prasową Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wynika, że w Siłach Zbrojnych, w służbie zawodowej służy teraz 8 300 kobiet - stanowią one 7,5 proc. ogółu żołnierzy.

Ponad 3 tys. kobiet służy w wojskach lądowych, w Siłach Powietrznych około tysiąca, ponad 500 w Marynarce Wojennej, z kolei w Wojskach Specjalnych około 100, a Żandarmerii Wojskowej ok. 200. Najczęściej służą one w korpusie szeregowych (ok. 4,5 tys.), ale też około 300 pełni funkcje dowódcze.

Najwięcej ochotniczek służy w Wojskach Obrony Terytorialnej. W formacji tej liczba żołnierzy-ochotników wynosi 4 042 kobiety, co stanowi ponad 17 proc. stanu żołnierzy OT, natomiast w korpusie żołnierzy zawodowych WOT 330 żołnierzy, to kobiety, co stanowi prawie 9 proc. stanu ewidencyjnego żołnierzy zawodowych.

W pierwszym roku funkcjonowania formacji w szeregi WOT zaciągnęło się 650 kobiet. Każdego roku zainteresowanie kobiet formacją rosło, by do 2020 roku wzrosnąć siedmiokrotnie i osiągnąć liczbę 4 372 żołnierzy.

W grupie żołnierzy-kobiet OT, największą grupę stanowią szeregowe (90 proc.). Ponadto spośród wszystkich żołnierzy-kobiet z Terytorialnej Służy Wojskowej 1,5 proc. zajmuje stanowiska dowódców plutonów i kompanii, zaś na szczeblu drużyny i sekcji - 8,5 proc. Kobiety z TSW zajmują prawie połowę (47 proc.) obecnych stanowisk etatowych. Prawie jedna trzecia (32 proc.) stanowisk, zajmowanych przez kobiety, to stanowiska bojowe, takie jak: saper (13 proc.), celowniczy (10 proc.), strzelec/snajper (9 proc.).

Wśród kobiet w WOT 56 proc. posiada wykształcenie wyższe.