W odpowiedzi na inicjatywy obywatelskie, w których pojawiają się obawy, dotyczące wpływu zmiany czasu na zdrowie, projekt rezolucji wzywa Komisję europejską do przygotowania propozycji dotyczącej jej zlikwidowania.

Zmiany czasu jesienią i na wiosnę, w państwach członkowskich UE regulowane są dyrektywą w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego. W tekście stwierdzono, że należy utrzymać jednolity system czasowy UE, nawet jeśli zmiany czasu zostaną zniesione.