Tak mówi rządowy projekt nowelizacji prawa pocztowego, który trafił do Sejmu. Zmiana ma dostosować przepisy do współczesnych form komunikacji i ułatwić dostęp do usługi pełnomocnictwa pocztowego.

Wprowadza ona możliwość udzielania pełnomocnictwa pocztowego w formie elektronicznej – pod warunkiem że będzie sporządzone w formie gwarantującej autentyczność podpisu cyfrowego oraz przypisanie go podmiotowi, który ten podpis złożył.

Czytaj więcej

Gdy listonosz tylko zostawia awizo listu z sądu. RPO interweniuje

Nowela ma też obniżyć koszty ponoszone przez operatorów pocztowych w związku z obsługą przesyłek, których nie da się ani doręczyć adresatowi, ani zwrócić nadawcy, ale trzeba je przechowywać. Zmiany mają pozwolić na oszczędności, ale nie kosztem praw konsumentów zgłaszających reklamację utraconej przesyłki. Za „niedoręczalną” uznana będzie też nierejestrowana przesyłka nieopłacona albo opłacona w kwocie niższej niż należna.

W tej sytuacji zawartość przesyłki inna niż korespondencja i jej opakowanie będzie podlegać zniszczeniu przez operatora pocztowego – może się tak stać nie wcześniej niż po 12 miesiącach od dnia otwarcia takiej przesyłki. Zniszczenie ma uniemożliwiać odtworzenie informacji zawartej w przesyłce i na jej opakowaniu.

Miejsce doręczenia przesyłki będzie mógł uzgodnić z pocztą i nadawca, i adresat przesyłki. Adresat nie będzie natomiast mógł wnosić o wydawanie przesyłek nadawanych z usługą potwierdzenia odbioru do oddawczych skrzynek pocztowych ze skutkiem doręczenia. Charakter tej usługi wymaga doręczenia przesyłki bezpośrednio adresatowi – czytamy w uzasadnieniu.

Potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej lub przekazu pieniężnego, pobrane przez nadawcę z systemu teleinformatycznego, będzie miało moc urzędową.

– Dziś w obrocie prawnym funkcjonują wydruki komputerowe, które mają moc zrównaną z dokumentami wydanymi w formie papierowej, jeżeli zawierają identyfikator umożliwiający weryfikację istnienia i treści takich informacji. Nadawca przesyłki, jeśli podważa treść potwierdzenia, będzie musiał to udowodnić, a jego dowody oceni sąd.

Nie zmieni się maksymalna wielkość i waga przesyłki pocztowej – choć inaczej niż poprzednio zapisano te gabaryty. Przesyłka będzie mogła ważyć do 20 kilogramów, a jej łączny wymiar (długość, szerokość, wysokość) nie może przekroczyć 3 metrów (z czego długość może mieć najwyżej 1,5 metra).

Etap legislacyjny: przed pierwszym czytaniem w Sejmie