Na rozpatrzenie przez Senat czeka uchwalona 28 kwietnia ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową. Nowe przepisy stworzą podstawę prawną do rozszerzenia obsługi podatników i innych podmiotów w formie elektronicznej.

Istniejący już e-Urząd Skarbowy (dostępny przez platformę podatki.gov.pl) pozwala dziś osobom fizycznym na założenie swojego konta do rozliczeń podatkowych. Nowa formuła portalu rozszerzy tę możliwość na podatników CIT, a więc np. spółki, fundacje czy stowarzyszenia.

Portal ma umożliwić komunikację dwustronną między podatnikiem i fiskusem. Będzie można w ten sposób składać nie tylko deklaracje podatkowe, ale też prowadzić korespondencję z urzędem skarbowym w różnych sprawach. Na razie taka elektroniczna korespondencja będzie miała moc jak doręczenie listu poleconego (tzw. e-doręczenie) dla niektórych spraw podatkowych.

Mniej opłat

Ministerstwo Finansów zapowiada, że dzięki unowocześnionemu portalowi będzie można automatycznie uzyskać zaświadczenia. Wprawdzie i dziś zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami z „naziemnego” urzędu skarbowego uzyskuje się najczęściej od ręki, ale wizyta w tym celu w e-Urzędzie nie będzie wymagała wychodzenia z domu. Nie trzeba będzie też uiszczać opłaty skarbowej od takiego zaświadczenia.

Korzyści z nowych rozwiązań zyskają też podatnicy zamieszkali za granicą, którym należą się zwroty podatku. Dotychczas mogli dostawać zwrot przekazem pocztowym, ale potrącano im opłatę za zagraniczny przekaz pocztowy. Zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej wysokość opłaty za taki przekaz wynosi 1 proc. wartości przekazu plus 23 zł. Według nowego reżimu jedyną formą zwrotu będzie przelew na rachunek bankowy w zagranicznym banku, co jest tańszym rozwiązaniem.

Czytaj więcej

Skarbówka jeszcze bardziej online i bez opłaty skarbowej od zaświadczeń

Dość istotne ułatwienia są przewidziane dla pracy komorników sądowych. Zyskają oni możliwość złożenia przez internet zawiadomienia o zajęciu wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku i wniosku o udostępnienie informacji. Będą mieli też dostęp do historii tych zawiadomień i wniosków o udzielenie informacji. Komunikacja między organami KAS a komornikami będzie się odbywała przy pomocy specjalnych kont dla kancelarii komorniczych w e-Urzędzie Skarbowym.

Hazardziści w portalu

Osobny moduł portalu podatkowego ma się nazywać e-Koncesje i służyć obsłudze rynku hazardowego. Poprzez e-Koncesje mają się odbywać procedury udzielania koncesji i zezwoleń na prowadzenie działalności w postaci gier hazardowych. Będą się tam toczyły postępowania przetargowe. KAS z użyciem e-Koncesji będzie prowadziła nadzór nad podmiotami działającymi na podstawie tych koncesji i zezwoleń.

E-rozliczenia coraz popularniejsze

Już dziś zdecydowana większość podatników PIT rozlicza się przez internet. Według danych Ministerstwa Finansów ponad 91 proc., czyli 19,8 mln, deklaracji podatkowych za 2021 r. złożono elektronicznie, z czego większość, bo aż 11,3 mln, przez usługę Twój e-PIT. Wersja papierowa rozliczenia PIT powoli odchodzi do lamusa. Ministerstwo Finansów podaje, że papierowych deklaracji złożono tylko 1,9 mln.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Dla porównania: siedem lat temu, w 2015 r., liczba deklaracji złożonych elektronicznie wyniosła niewiele ponad 7 mln.

Od uruchomienia e-Urzędu Skarbowego (stało się to 1 lutego 2021 r.) zalogowano się do niego już ponad 73 mln razy. W trakcie tegorocznej akcji rozliczeń PIT – od 15 lutego 2022 r. do 2 maja 2022 r. – użytkownicy logowali się do e-US 19 mln razy.

Dostęp do e-US można uzyskać poprzez Profil Zaufany, e-Dowód lub poprzez bankowość elektroniczną i aplikację mObywatel. Do samej usługi Twój e-PIT można logować się określonymi danymi podatkowymi (w tym wysokością przychodu za poprzedni rok).