Dostęp do akt w sądach administracyjnych: przyjedź, by siąść przed komputerem

Obywatele muszą pokonywać setki kilometrów, aby zapoznać się z aktami swoich spraw w sądzie administracyjnym. Tam udostępnia się im komputer i akta w wersji elektronicznej. Pytają więc dlaczego akta nie są im udostępniane zdalnie, przez internet. Sprawą zajął się Rzecznik Praw Obywatelskich.

Publikacja: 25.04.2022 17:59

Dostęp do akt w sądach administracyjnych: przyjedź, by siąść przed komputerem

Foto: Fotorzepa / Paweł Rochowicz

Działania RPO zainicjowała prośba obywatela, który na swoim przykładzie wskazał, że aby poznać akta swojej sprawy, musiał fatygować się w czasie pandemii do sądu musiał pokonać kilkaset kilometrów, aby móc zapoznać się z aktami sprawy administracyjnej. Na miejscu udostępniono mu komputer i akta w wersji elektronicznej.

Wnioskodawca wystąpił do prezesa NSA. W październiku 2020 r. dostał odpowiedź, że „trwają prace zmierzające do uruchomienia usługi zdalnego udostępniania akt administracyjnych". Jak twierdzi wnioskodawca, minął ponad rok od jego interwencji, a usługa nadal nie została udostępniona.

- W celu realizacji prawa strony dostępu do akt postępowania, w szczególności w okresie trwania epidemii, powinny być podejmowane takie działania, aby ułatwić stronie dostęp do akt, bez konieczności wizyty w sądzie, w tym poprzez zapewnienie dostępu do akt elektronicznych. Sytuacja zaś, gdy akta administracyjne są w sądzie dostępne w wersji elektronicznej, zaś strona nie może skorzystać z dostępu do nich w takiej formie, budzi zastrzeżenia. W tym względzie należy przede wszystkim mieć na względzie gwarancje wynikające z art. 51 ust. 3 Konstytucji RP - napisał zastępca RPO Stanisław Trociuk do szefa kancelarii Prezesa NSA Hieronima Kulczyckiego.

Czytaj więcej

Tylko elektroniczna komunikacja i e-formularze mogą uratować sądy

Zgodnie z art. 51 ust. 3 Konstytucji „każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych. Ograniczenie tego prawa może określić ustawa”.

Zastępca RPO pyta szefa kancelarii Prezesa NSA, czy obecnie w systemie PASSA udostępniane są elektroniczne akta administracyjne - ewentualnie na jakim etapie są prace zmierzające do uruchomienia usługi zdalnego udostępniania akt administracyjnych.

31 maja 2019 r. weszły w życie art. 4 ustawy z 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 183 ze zm.) i ustawa z 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 934), które wprowadzają informatyzację postępowania sądowoadministracyjnego. Oznacza to przede wszystkim umożliwienie stronom postępowania wnoszenia do sądów administracyjnych pism procesowych w formie elektronicznej, otrzymywania korespondencji sądowej w takiej formie, a także uzyskania dostępu do akt sądowych online.

Działania RPO zainicjowała prośba obywatela, który na swoim przykładzie wskazał, że aby poznać akta swojej sprawy, musiał fatygować się w czasie pandemii do sądu musiał pokonać kilkaset kilometrów, aby móc zapoznać się z aktami sprawy administracyjnej. Na miejscu udostępniono mu komputer i akta w wersji elektronicznej.

Wnioskodawca wystąpił do prezesa NSA. W październiku 2020 r. dostał odpowiedź, że „trwają prace zmierzające do uruchomienia usługi zdalnego udostępniania akt administracyjnych". Jak twierdzi wnioskodawca, minął ponad rok od jego interwencji, a usługa nadal nie została udostępniona.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo karne
PiS zaostrza przepisy - dożywocie i kary dla 14-latków. Kontrowersji jest więcej
Prawo karne
Porzucił w lesie kota z cewnikiem i wenflonem. Jest wyrok
Zawody prawnicze
Egzamin na aplikacje prawnicze nieznacznie łatwiejszy niż rok temu
Prawo drogowe
Egzaminacyjna turystyka ma się dobrze. Gdzie najłatwiej zdać na prawo jazdy
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Konsumenci
Wyłom czy eksces Sądu Najwyższego? Korzystny dla banku wyrok ws. frankowej