O bezcenny eksponat spierają się dwie instytucje. Słynne tablice, na których strajkujący w 1980 r. robotnicy wypisali 21 postulatów, są w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, które osiem lat temu wypożyczyło je z Narodowego Muzeum Morskiego.

- W złożonym pozwie Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku domaga się od Europejskiego Centrum Solidarności zwrotu użyczonych Tablic z 21 postulatami Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego oraz respektowania terminów i zapisów umowy użyczenia tego eksponatu - powiedział RMF FM dr Marcin Westphal, zastępca dyrektora ds. merytorycznych Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Jak podkreślił, ECS nie wywiązało się z umowy i po upływie terminu użyczenia nie zwróciło tablic.

Czytaj więcej

Historyczny symbol Sierpnia '80 w centrum niezgody

Postulaty ułożył i nadał im ostateczny kształt jeden z liderów sierpniowego strajku w Stoczni Gdańskiej Bogdan Borusewicz, a spisywała Alina Pieńkowska. Mowa była m.in. o prawie do działalności związkowej, strajku, podwyżkach, zaprzestaniu represji wobec strajkujących, ale też wprowadzeniu wolnych sobót.

Na dwóch sklejkach postulaty wypisali członkowie Ruchu Młodej Polski Aram Rybicki oraz Maciej Grzywaczewski. Pomagał im Sławomir Rybicki, młodszy brat Arama, dzisiaj senator Platformy Obywatelskiej.

Grzywaczewski i Rybicki znaleźli na terenie zakładu sklejkowe płyty, ołówek stolarski, pędzle i farbę. Z własnej inicjatywy wykonali napisy, po czym wywiesili tablice na widok publiczny przy Bramie nr 2 Stoczni Gdańskiej.

Po upadku komunizmu w 1989 r. tablice zostały wpisane do Inwentarza Archiwum Akt Pisanych prowadzonego przez muzeum morskie.

W 2010 r. ówczesny dyrektor ECS o. Maciej Zięba wystąpił do tego muzeum o przekazanie tablic do zbiorów tworzonego Europejskiego Centrum Solidarności. I taką deklarację otrzymał od ówczesnego dyrektora Narodowego Muzeum Morskiego dra Jerzego Litwina. Ostateczną decyzję o wykreśleniu z ewidencji tego zabytku miał podjąć jednak minister kultury. W związku z tym, że te procedury mogły trwać długo, spisano umowę użyczenia eksponatu, a w 2014 r. o przekazaniu w depozyt tablic do ECS.

Czytaj więcej

Do kogo należą tablice z postulatami sierpniowymi?