Krzysztof Kwiatkowski będzie nadzorował więziennictwo, Departament Sądów Wojskowych, Departament Wykonywania Orzeczeń i Probacji oraz Departament Budżetu i Inwestycji. To pierwszy wiceminister powołany przez nowego ministra. Kwiatkowski jest senatorem trwającej właśnie VII kadencji.

W latach 1997 – 2001 pracował jako doradca i osobisty sekretarz premiera Jerzego Buzka. W 2002 – 2006 był wiceprezydentem Zgierza, a w latach 2006 – 2007 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego sejmiku województwa łódzkiego. Jako senator przewodniczył Komisji Ustawodawczej.