Zakłada tak nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, która jest wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z września 2015 r. TK zakwestionował przepis odnoszący się do wznawiania prawomocnie zakończonych postępowań. Trybunał orzekł tak na kanwie skargi konstytucyjnej osoby, która nie mogła wznowić sprawy mimo korzystnego dla niej wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Nowelizacja zakłada wydłużenie terminu na wznowienie postępowań cywilnych we wszystkich przypadkach, w których obowiązuje teraz termin pięcioletni, nie tylko w sprawach rozstrzyganych przez ETPC.