W rezultacie AmRest objął nowo wyemitowane udziały w RPP, spółce prowadzącej platformę PizzaPortal.pl, stając się udziałowcem większościowym, posiadającym 51% udziałów w RPP. Pozostała część udziałów (49%) pozostała w posiadaniu Delivery Hero.

Cena za objęcie 51% udziałów w RPP została ustalona na 10 mln złotych. Dodatkowo strony SHA zobowiązały się dokonać w pierwszym kwartale 2018 roku inwestycji w RPP w wysokości 14 mln złotych (po 7 mln złotych każda ze stron).

W ciągu najbliższych miesięcy AmRest rozpocznie również współpracę z serwisami zarządzanymi przez Delivery Hero w Republice Czeskiej i na Węgrzech - DameJidlo.cz i NetPincér.hu.

Transakcję ze strony Kancelarii Maruta Wachta prowadził Daniel Jastrun, partner kierujący praktyką fuzji i przejęć oraz prawa korporacyjnego. W skład zespołu wchodzili również adwokat Aleksandra Polak i aplikant radcowski Piotr Gałka. AmRest reprezentował adwokat Marian Longin Sobolewski-Hajbert oraz prawnicy AmRestu Aleksander Krawczyk oraz Piotr Glabisz.