W związku z wprowadzonymi przed kilku laty zmianami w Ordynacji podatkowej i umożliwieniem badania przychodów z nieujawnionych źródeł w ramach czynności sprawdzających, organy podatkowe, bez formalizmu rządzącego postępowaniem podatkowym, szeroko korzystają z możliwości prowadzenia wielomiesięcznych czynności. Kluczowe jest w takich przypadkach opracowanie właściwej, długofalowej strategii prowadzenia sprawy, biorąc pod uwagę również ewentualne przedawnienie.

Sprawę prowadzili partner Przemysław Wierzbicki wraz z senior associate Kamilą Cebelińską.

KKLW jest rekomendowana w EMEA Legal 500 w zakresie doradztwa dla sektora energetyki i surowców naturalnych, sektora nieruchomości, prawa administracyjnego i publicznego, rozwiązywania sporów, a także restrukturyzacji i upadłości.

Partner Kancelarie RP.