Wydawcę dziennika „Fakt" - Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. - w sporze z ZUS reprezentował adwokat Tobiasz Szychowski, Partner, Szef Departamentu Sporów Sądowych i ADR kancelarii Kochański Zięba Rapala i Partnerzy.

Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 18 stycznia 2013 r. zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie i oddalił w całości powództwo ZUS o ochronę dóbr osobistych wobec wydawcy pisma.

Sąd uznał, że apelacja pozwanych była zasadna, gdyż w artykułach, wbrew nieprawidłowej ocenie Sądu Okręgowego, nie było żadnych nieprawdziwych informacji ani sugestii. W ustnych motywach uzasadnienia Sąd Apelacyjny wskazał m. in., że rzeczywiście w artykułach zastosowano szokujące zestawienie faktów (tj. z jednej strony kwestia reformy emerytalnej, z drugiej finansowanie wczasów z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZUS i udzielanie pracownikom bonów oraz koszty tych czynności, pokrywanych ostatecznie z pensji podatników), ale na tym polega rola prasy, aby pobudzać dyskusje, podawać/zestawiać informacje i pozostawiać je czytelnikowi do przemyślenia.

- Młodzi dziennikarze, którzy pracowali nad sprawą zachowali należytą staranność i rzetelność dziennikarską - zaznaczył Sąd Apelacyjny.