Zdaniem WSA, Radosław Witkowski (PO) naruszył przepisy ustawy antykorupcyjnej, a decyzja wojewody została wydana zgodnie z prawem.

Sędzia Leszek Kobylski wyjaśnił, że samorządowiec mógłby zasiadać w radzie nadzorczej pod warunkiem, że zgłosiłaby go gmina. W dokumentach brak takiego pisemnego oświadczenia, co w tej sytuacji przesądza sprawę i uzasadnia decyzję wojewody o wygaszeniu mandatu.

Radosław Witkowski nadal jest prezydentem Radomia, bo orzeczenie nie jest prawomocne, a pełnomocnik Witkowskiego mec. Michał Królikowski zapowiada złożenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.