- Jesteśmy zaskoczeni, że Komisja postanowiła zamknąć procedurę naruszeniową wobec Polski w temacie tzw. stref anty-LGBT - przyznaje Justyna Nakielska z Kampanii Przeciw Homofobii. -  Rząd RP nie odpowiedział satysfakcjonująco na listy Komisji Europejskiej w ramach procedury naruszeniowej, a strefy anty-LGBT – choć stopniowo uchylane – to jak były, tak są. W mocy pozostaje aż trzy czwarte z nich! Dlatego domagamy się, aby Komisja wykorzystała dostępne środki i przede wszystkim skutecznie zażądała uchylenia wszystkich dyskryminujących uchwał. Zwłaszcza w kontekście nowej unijnej perspektywy finansowej dla Polski – dodaje.

Przypomnijmy, iż w lipcu 2021 roku Komisja Europejska poinformowała o wszczęciu przeciwko Polsce postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Dotyczyło ono właśni uchwał wprowadzających "strefy wolne od ideologii LGBT" przyjęte przez kilka samorządów w Polsce. Takie samo postępowanie wszczęto wobec Węgier.

- Europa nigdy nie pozwoli na napiętnowanie części naszego społeczeństwa: czy to z powodu tego, kogo kocha, ze względu na wiek, pochodzenie etniczne, poglądy polityczne czy przekonania religijne - mówiła wówczas Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen.

Komisja Europejska latem 2020 r. nie przyznała pieniędzy na sześć projektów w programach „town twinning" (współpracy miast) w polskich gminach ze „strefami wolnymi od ideologii LGBT".

Czytaj więcej

Strefy wolne od LGBT w Polsce - Komisja Europejska wszczyna procedurę