We wtorek Naczelny Sąd Administracyjny wydał pierwszy wyrok o głośnych tzw. uchwałach anty-LGBT. Potwierdził, że podlegają kognicji sądów administracyjnych, i zgodził się z lubelskim Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, że uchwała o przyjęciu deklaracji „Gmina Serniki wolna od ideologii LGBT” jest nieważna.

NSA zauważył m.in., że zgodnie z konstytucją Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli, niezależnie od ich narodowości, płci, położenia społecznego, wyznania czy przekonań politycznych. Muszą oni posiadać takie sama prawa oraz obowiązki i nikt nie może być dyskryminowany.

Ponadto, jak tłumaczyła sędzia NSA Małgorzata Masternak-Kubiak, Polska jest stroną wielu umów międzynarodowych dotyczących praw człowieka. Przyjęła też unijne dyrektywy przeciwko dyskryminacji w zatrudnieniu, w tym ze względu na orientację seksualną. Władze publiczne mają chronić prawa obywateli, zwłaszcza należących do różnego rodzaju mniejszości.

NSA zgodził się, że sporna uchwała ingeruje w godność i życie prywatne tej grupy mieszkańców, którzy identyfikują się jako osoby LGBT. Sprawa trafiła na wokandę z inicjatywy rzecznika praw obywatelskich. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: III OSK 4028/21

Czytaj więcej

W umowie Polski z UE znalazł się zakaz finansowania stref anty-LGBT