W statucie Willi Lentza nie było siedziby - wyrok WSA

Skoro siedziba instytucji kultury ma być wskazana w akcie założycielskim i dokumentach statutowych, nie można było jej pominąć w żadnym z nich.

Publikacja: 20.08.2021 06:30

W statucie Willi Lentza nie było siedziby - wyrok WSA

Foto: PAP/Marcin Bielecki

Zaledwie miesiąc po inauguracji działalności Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Szczecin z 28 lipca 2020 r. w sprawie nadania statutu miejskiej instytucji kultury o nazwie Willa Lentza. W uchwale powołującej ją do życia rada ustaliła, że siedzibą instytucji jest miasto Szczecin. Jednocześnie, uchwałą z tego samego dnia, nadała Willi Lentza statut.

Oba dokumenty zapowiadały prowadzenie działalności kulturalnej w całym kraju oraz za granicą. Przewidziano również współpracę międzynarodową i działania mające służyć upowszechnianiu, zachowaniu oraz promocji dziedzictwa kulturowego Szczecina.

Czytaj także: Czy miasto ma prawo udzielić pożyczki samorządowemu muzeum

Nieprzypadkowo wybrano również nazwę. Zabytkowa rezydencja niemieckiego przemysłowca Augusta Lentza była już w ciągu swojej powojennej historii siedzibą najróżniejszych instytucji. Po wyprowadzce ostatniej, Pałacu Młodzieży, niszczała, dopóki nie znalazło się 20 mln zł na jej gruntowną renowację. Po niej zdecydowano, że budynek będzie siedzibą miejskiej instytucji kultury działającej pod nazwą Willa Lentza, zapożyczoną od nazwy budynku.

Uchwałę rady miasta w sprawie nadania jej statutu zaskarżył jednak do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie prokurator rejonowy Szczecin-Śródmieście. Jego zdaniem zostały naruszone przepisy ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej. Ustawa przewiduje, że obok innych obligatoryjnych wymogów statut musi zawierać nazwę, teren działania i siedzibę instytucji kultury. W statucie Willi Lentza, będącym załącznikiem do uchwały rady miasta, nie określono siedziby. A takie istotne naruszenie prawa powinno spowodować stwierdzenie nieważności całej uchwały.

Odpowiadając na skargę, prezydent Szczecina wyjaśnił, że w uchwale rady miasta w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie Willa Lentza wskazano, iż jej siedzibą jest miasto Szczecin. Na to samo wskazuje § 4 statutu, w którym to przepisie stwierdzono, że siedzibą jest miasto Szczecin. Ze względu na zastrzeżenia prokuratora podjęto także działania zmierzające do zmiany uchwały – poinformował prezydent miasta.

Na razie ocenił ją sąd, stwierdzając jej nieważność.

– Zgodnie z ustawą o działalności kulturalnej statut ma zawierać nazwę, teren działania i siedzibę instytucji kultury. W statucie Willi Lentza nie wskazano siedziby, jedynie teren działania. Nie są to tożsame pojęcia – stwierdziła sędzia sprawozdawca Katarzyna Sokołowska.

Wyrok jest jednak nieprawomocny, więc należy oczekiwać nowej uchwały. Na internetowych stronach Willi Lentza figuruje bowiem bogaty program na następne dni.

Sygnatura akt: I SA/Sz 214/21

Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Prawo dla Ciebie
Trybunał: ustawa przyjęta bez Kamińskiego i Wąsika jest niezgodna z konstytucją
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Sądy i trybunały
Andrzej Duda powołał Mikołaja Pawlaka na sędziego
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży