Na ostatnim posiedzeniu plenarnym Naczelnej Rady Adwokackiej zapadły ważne decyzje. Nie tylko dla aplikantów, ale również dla ich patronów.

W regulaminie aplikacji adwokackiej znajdzie się zapis, w myśl którego każdy patron ma w ramowej umowie z aplikantem określić zasady jego wynagradzania. A to, sądząc po sygnałach płynących od aplikantów, powinno jeśli nie wyeliminować zupełnie, to zdecydowanie zmniejszyć ilość nieprawidłowości i patologii, do których dochodziło. Jasne ustalenie na samym początku współpracy i zapisanie w umowie, czy patron będzie aplikantowi płacił, powinno również pozwolić uniknąć konfliktów.

Czytaj więcej

Aplikantka: Za każdą pracę należy się wynagrodzenie

Regulamin określi też możliwe formy zatrudnienia aplikanta przez patrona lub adwokata współpracującego. W grę wchodzą: umowa o pracę, umowa zlecenia, a także umowa o współpracy w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez aplikanta. Co ważne, regulamin nie faworyzuje żadnej z tych form.

– Zmiany wynikają z emocji, jakie kwestia zatrudniania i wynagradzania aplikantów zaczęła w ostatnim czasie wywoływać. Nie ukrywam, że asumpt do zmian dała petycja sejmowa, ale nie tyle sama jej treść, w której zarzucano, że w środowisku adwokackim dochodzi do patologii dotyczącej zatrudniania aplikantów, że ci ludzie pracują na czarno i są wykorzystywani. Zrobiliśmy badania w środowisku i okazało się, że takich sytuacji nie ma. Natomiast uznaliśmy, że z uwagi na ton dyskusji dobrze będzie wprowadzić określone zapisy w regulaminie – komentuje Bartosz Tiutiunik, wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej. I dodaje: – Zapisy te w naszej intencji wprowadzają z jednej strony wobec patronów-adwokatów powinność zatrudnienia, bo w tych kategoriach należy to analizować, a z drugiej porządkują kwestię zatrudniania aplikantów.

Mec. Tiutiunik tłumaczy, że do tej pory w Polsce nie było jednolitej praktyki. Były na przykład izby, które z uwagi na stanowisko dziekanów nie dopuszczały możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez aplikanta. A z drugiej strony były izby, w których nie było problemu, by współpraca aplikanta z patronem odbywała się właśnie w oparciu o jednoosobową działalność gospodarczą.

– Zmiany w regulaminie to szansa na ujednolicenie kwestii zatrudniania i wynagradzania aplikantów w skali całego kraju – podsumowuje wiceprezes NRA.

Zmiany w regulaminie aplikacji adwokackiej mają wejść w życie już 1 grudnia 2022 r. Patroni dostali trzy miesiące, liczone od tego dnia, na dostosowanie obecnie obowiązujących umów ramowych do wymogów regulaminu.