To już dziesiąty raz, kiedy Trybunał Konstytucyjny wyznacza nową datę rozprawy w tej sprawie. Poprzednie rozprawy w tej sprawie miały odbyć się w dniach: 20 października, 19 listopada, 2 grudnia, 12 stycznia, 19 stycznia, 11 lutego, 24 lutego i 10 marca.

Jako powód odwołania rozprawy Trybunał Konstytucyjny wskazał chorobę jednego z sędziów.

TK miał się zająć wnioskiem posłów PiS, którzy zwrócili się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją artykułu 3 ust. 6 ustawy o RPO, czyli odpowiedź na pytanie, czy Adam Bodnar może pełnić swoją funkcję aż do czasu objęcia stanowiska przez nowego rzecznika, którego wybiera Sejm w porozumieniu z Senatem. We wniosku do TK posłowie zwrócili uwagę, że kadencja zapisana w konstytucji powinna być zsynchronizowana z kadencją w ustawie, a konstytucja milczy o możliwości jej przedłużenia.

Sam Adam Bodnar uważa, że przepisy o Rzeczniku Praw Obywatelskich są konstytucyjne. Podobny pogląd wyraziły organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia prawnicze.

Przypomnijmy, że kadencja Adama Bodnara na stanowisku RPO formalnie zakończyła się 9 września ubiegłego roku.