W czwartek grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości złożyła w Trybunale Konstytucyjnym wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją przepisu pozwalającego przedłużyć kadencję Rzecznika Praw Obywatelskich do czasu wyboru nowego RPO.

Czytaj także:

PiS skarży do TK przepis ustawy o Rzecznika Praw Obywatelskich

9 września zakończyła się pięcioletnia kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. Art. 3 ust. 6 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich przewiduje, że dotychczasowy Rzecznik pełni swoje obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez nowego Rzecznika.

Obecnie najpoważniejszą kandydatką na urząd RPO jest Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, która była główną koordynatorką sądowych postępowań strategicznych w Biurze RPO. Jej kandydaturę poparło 700 organizacji społecznych. Kandydatka zapewnia o swojej apolityczności, jednak jest postrzegana jako człowiek krytykowanego przez przez prawą część sceny politycznej Adama Bodnara. Dzisiaj Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka negatywnie zaopiniowała wniosek o powołanie Rudzińskiej-Bluszcz na stanowisko RPO.

Do wyboru nowego Rzecznika Praw Obywatelskich potrzebna jest w Sejmie zwykła większość. W obecnej kadencji taką większością PiS dysponuje samodzielnie – ma 236 posłów. Jednak do powołania nowego RPO wymagana jest też zgoda Senatu, który ma miesiąc na decyzję, czy wyraża zgodę, czy odrzuca osobę wskazaną przez Sejm.