Dyrektor generalny KPRM będzie mógł przyznawać wyższe dodatki służbowe, niż przewiduje to rozporządzenie. Ale tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Tak wynika z projektu rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników KPRM.

Obecnie dyrektor generalny Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na wniosek kierownika komórki organizacyjnej może, z posiadanych środków, przyznać pracownikowi dodatek służbowy w wysokości do 40 proc. wynagrodzenia zasadniczego. Wysokość dodatku służbowego uzależnia się od charakteru, złożoności i efektów pracy. Po zmianach ograniczenia dodatku właściwie nie będzie.

Czytaj więcej

Czas pracy: polecenie służbowe po godzinach a doba pracownicza

Stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników KPRM wynoszą od 3 tys. zł do nawet 16 tys. zł. Podniesiono je we wrześniu.

W ocenie skutków projektowanych przepisów nie określono, jak wysokie mogą być dodatki i jak dużo będą kosztować. Wyjaśniono jedynie, że wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa. A dodatki służbowe będą finansowane z przyznanych środków na wynagrodzenia.

Nowelizacja ma wejść w życie dzień po ogłoszeniu.

Etap legislacyjny: skierowano do podpisu prezesa Rady Ministrów