Prezentowanie na forum internetowym swojego stanowiska (krytycznego albo wspierającego) względem np. działań podejmowanych przez daną opcję polityczną czy zamieszczanie symboli jednoznacznie kojarzonych z konkretną partią polityczną jest sprzeczne z tą zasadą i stanowi naruszenie obowiązków członka korpusu służby cywilnej.

Czytaj także: Dyscyplinarka urzędnika państwowego rządzi się swoimi prawami

Internet pomimo swojej specyfiki i nieformalnego charakteru nie jest środowiskiem anonimowym. Dlatego członek korpusu służby cywilnej powinien z rozwagą podejmować aktywność w Internecie. Nie ma przeciwskazań, aby np. „lajkując" popierać propozycję budowy placu zabaw na osiedlu mieszkalnym, nawet gdy z propozycją wystąpił radny konkretnej partii politycznej. Obowiązkiem członka korpusu jest jednak prowadzić taką aktywność w sposób, który nie szkodzi wizerunkowi członka korpusu, urzędu oraz neutralnej politycznie służby cywilnej.

Za naruszenie zakazu publicznego manifestowania poglądów politycznych może zostać uznane np.:

- zamieszczenie na publicznej stronie internetowej swojego zdjęcia z logo konkretnej partii politycznej,

- zamieszczenie na swojej stronie internetowej/blogu logo partyjnego,

- ocenianie/komentowanie działania zarówno rządu, jak i opozycji na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Natomiast nie będzie uznane za publiczne manifestowanie poglądów politycznych np. zaangażowanie się w akcję społeczną, prowadzoną w mediach społecznościowych, która ma na celu wyłącznie np. ochronę zwierząt.

Więcej: https://dsc.kprm.gov.pl/

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW