Jedno z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce zmieni właściciela, jednak na razie klienci nie odczują żadnych zmian. Włoskie Generali porozumiało się z niemiecką grupą Union Asset Management Holding w sprawie przejęcia wszystkich akcji polskiej spółki Union Investment TFI. Na transakcję zgodzić się muszą jeszcze urzędy regulacyjne, m.in. Komisja Nadzoru Finansowego.

„Przejęcie polskiego asset managera Union Investment TFI znacząco wzmocni obecność Generali w Polsce" – głosi komunikat.

– W regionie Austrii, Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji widzimy potrzebę rozwoju rozwiązań łączących obszary ubezpieczeń i zarządzania aktywami – komentował Luciano Cirina, prezes Generali CEE Holding. Tłumaczył, że firma będzie nadzorowana przez biuro regionalne w Pradze jako część linii zarządzania aktywami. – Dzięki pracy wniesionej przez obecny zespół Union Investment TFI nie będzie się to wiązać z żadnymi znaczącymi zmianami dla klientów – dodał. Małgorzata Góra-Dubiela, prezes Union Investment TFI, zauważyła, że zmiana właściciela to okazja do lepszych rozwiązań. Nie podano wartości transakcji.

Na koniec września Union Investment zarządzało funduszami o łącznych aktywach 12,7 mld zł, co dawało mu ósme miejsce na rynku (czwarte na rynku detalicznym). Ponad 80 proc. środków ulokowane jest w funduszach gotówkowych i dłużnych. W 2017 r. zysk netto wyniósł 25,7 mln zł – szacują Analizy Online.

Od kilku miesięcy trwały spekulacje o możliwej sprzedaży Union Investment TFI. Wśród zainteresowanych przejęciem były wymieniane ING Bank Śląski i PZU. Do finalizacji transakcji konieczna jest zgoda m.in. Komisji Nadzoru Finansowego.

Generali działa w Polsce od 1998 r., zatrudnia obecnie 1,3 tys. pracowników. Firma zajmuje się ubezpieczeniami majątkowymi dla klientów korporacyjnych oraz produktami ubezpieczeniowymi na życie, działa również w segmencie funduszy emerytalnych (OFE o aktywach około 8 mld zł). Dotąd nie miało swojego towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

To niejedyna w tym roku duża zmiana w akcjonariatach TFI. W czerwcu swojego pakietu akcji Skarbca TFI pozbył się Murapol, który oszacował wartość transakcji na 63,55 mln zł. Sprzedaż tłumaczył przygotowaniami do debiutu giełdowego i porządkowaniem aktywów. Na rynku jednak spekulowano, że bardziej chodziło o zgromadzenie środków na wykup zapadających wówczas obligacji. Pakiet 33 proc. akcji objęły osoby związane z Trigon TFI. Murapol nabył pakiet kontrolny w Skarbcu ponad rok temu od Enterprise Investors. Za akcje płacił po 33,42 zł, a łącznie 75,2 mln zł.

Poza zmianami w Skarbcu w tym roku miało dojść także do połączenia Altusa z Esaliens TFI. Spółki razem miały walczyć o udziały w rynku pracowniczych planów kapitałowych. Na początku września, czyli zaraz po zatrzymaniu wieloletniego prezesa Altusa, zarząd Esaliens po konsultacjach z akcjonariuszami oraz radą nadzorczą odstąpił od tych planów.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Ogłoszenie wyników konkursu już jutro, oglądaj ralację z Gali wręczenia nagród na rp.pl

Dowiedz się więcej