PZU dobrze rozpoczęło rok. Jest jednak problem z OC od aut

Zysk netto grupy PZU sięgnął w I kwartale 1,3 mld zł i był o 9 proc. wyższy niż rok wcześniej. Przed końcem roku grupa ma przedstawić nową strategię.

Publikacja: 22.05.2024 04:30

Grupa PZU ogłosiła dane za I kwartał

Grupa PZU ogłosiła dane za I kwartał

Foto: PAP/Tytus Żmijewski

Grupa PZU ogłosiła dane za I kwartał. – Wyniki są w dalszym ciągu bardzo dobre – ocenił w czasie wtorkowej konferencji prasowej Artur Olech, pełniący obowiązki prezesa PZU.

Zysk w górę i dywidenda

Grupa zanotowała w I kwartale wzrost przychodów brutto z ubezpieczeń do ponad 7 mld zł, czyli o 9,6 proc. w ujęciu rocznym. Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej, czyli PZU, wzrósł o 9 proc., do blisko 1,3 mld zł. Skorygowany wskaźnik rentowności (aROE) sięgnął 17,1 proc. i był o 1,7 pkt proc. niższy niż przed rokiem, ale jak zaznaczyli szefowie spółki, wyraźnie wyższy od celu zapisanego w jej strategii (15,5 proc.).

Czytaj więcej

PZU rozbija ostatni bastion Ziobry. Czystki w zarządzie Alior Banku

W pierwszych trzech miesiącach tego roku należące do Grupy PZU banki Pekao i Alior dołożyły do jej zysku 497 mln zł, co oznacza wzrost o 20,6 proc. r./r. Przypomnijmy, że zarząd PZU wystąpił z wnioskiem, by z zysku netto za 2023 r., powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego z zysku netto za 2022 r., na wypłatę dywidendy przeznaczyć ponad 3,747 mld zł, czyli po 4,34 zł na akcję. Proponowany dzień dywidendy to 17 września, a dzień wypłaty dywidendy 8 października 2024 r. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez radę nadzorczą PZU, a ostateczną decyzję podejmie walne zgromadzenie akcjonariuszy. – Proponujemy wypłatę o blisko 80 proc. wyższą od ubiegłorocznej. Stopa dywidendy wynosi prawie 8 proc., co oznacza utrzymanie wysokiego poziomu atrakcyjności na tle innych europejskich ubezpieczycieli oraz aktywów o zbliżonym profilu ryzyka – stwierdził Olech.

Dobra sprzedaż polis

Przychody PZU z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce wzrosły w I kwartale o 10,9 proc., do 4,2 mld zł. – Umocniliśmy pozycję w dziale ubezpieczeń pozakomunikacyjnych, gdzie nasze przychody w I kwartale wzrosły o 14,5 proc. r./r. – do 1,8 mld zł. Wynik z usług ubezpieczenia w tej grupie wzrósł o 7,7 proc. r./r. – do 323 mln zł i stanowił już blisko 61 proc. wyniku wygenerowanego przez PZU w całym segmencie ubezpieczeń majątkowych w Polsce. Rok wcześniej ten udział wynosił 44,4 proc. – wyliczał Tomasz Kulik, członek zarządu i dyrektor finansowy grupy PZU.

Czytaj więcej

Szefowa LINK4 odwołana. Jest nowa prezes, pełniąca obowiązki

Inaczej wygląda to w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych. – Zarówno w przypadku ubezpieczeń OC, jak i AC, rynek nie wykazuje skłonności do znaczących ruchów cen w górę – zauważył Kulik. Tymczasem do wzrostu wartości odszkodowań, po kilku latach wysokiej inflacji kosztów, doszła rosnąca częstość szkód. Prowadzi to do pogarszania się rentowności w grupie produktów komunikacyjnych. Widać to szczególnie w ubezpieczeniach OC, gdzie w 2023 r. na całym polskim rynku zanotowano pierwszą od 2016 r. stratę na poziomie wyniku technicznego. PZU zapowiada walkę o poprawę rentowności tego działu portfela. Przychody PZU z ubezpieczeń na życie w Polsce w I kwartale wzrosły o 6,8 proc. r./r., do ok. 2,1 mld zł.

Będzie nowa strategia

Zarząd PZU, który stoi na czele grupy, działa w nowym składzie od 12 kwietnia. W ciągu ostatniego miesiąca doszło do zmian w radach nadzorczych i zarządach kluczowych spółek w grupie PZU, w tym PZU Życie, TUW PZUW, TFI PZU, PZU Zdrowie, a także w należących do grupy Link4 oraz bankach Pekao i Alior. W spółkach, w których pracami zarządów kierują oddelegowani czasowo członkowie rad nadzorczych, nowe władze wyłonią konkursy.

– W ciągu tego krótkiego czasu skoncentrowaliśmy się na pracach nad nowym modelem organizacyjnym oraz profesjonalizacją kadry zarządzającej – mówił Olech.

Grupa PZU ogłosiła dane za I kwartał. – Wyniki są w dalszym ciągu bardzo dobre – ocenił w czasie wtorkowej konferencji prasowej Artur Olech, pełniący obowiązki prezesa PZU.

Zysk w górę i dywidenda

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Ubezpieczenia
PZU wypłaci sowitą dywidendę za 2023 r.
Ubezpieczenia
Standard & Poor’s utrzymuje wysoki rating PZU. Perspektywa w górę
Ubezpieczenia
Najwyższa waloryzacja składek od 15 lat. "Na papierze" jesteśmy 15 proc. bogatsi
Ubezpieczenia
Duża luka ubezpieczeniowa w Polsce. Oto czego nie ubezpieczamy
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Ubezpieczenia
Solidny początek roku Grupy PZU. Ale problem w ubezpieczeniach komunikacyjnych
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży