Polska Izba Ubezpieczeń podsumowała pierwsze trzy kwartały 2021 r. na rynku ubezpieczeniowym. Okazuje się, że w tym czasie na ubezpieczenia Polacy przeznaczyli 50,9 mld zł, o 9,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Wzrosła też kwota wypłaconych odszkodowań i świadczeń – o prawie 3 proc., do 30,3 mld zł.

Składka zebrana na rynku ubezpieczeń życiowych sięgnęła 16,6 mld zł, a z samych ubezpieczeń ochronnych 6,8 mld zł, o 14,4 proc. więcej niż rok wcześniej. Wzrost sprzedaży widać także w ubezpieczeniach wypadkowych i chorobowych (o 6,7 proc., do 5,3 mld zł). – Obserwujemy zwiększone zainteresowanie ochroną, na co z pewnością miała wpływ pandemia oraz obawy Polaków o życie i zdrowie zarówno swoje, jak i najbliższych. Pandemia przyniosła też tragiczne skutki w postaci zwiększonej śmiertelności, co miało przełożenie na wyższe wypłaty świadczeń. Ich wzrost wyniósł aż 26,5 proc. – komentuje Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

W ubezpieczeniach majątkowych największą część odszkodowań stanowią ubezpieczenia komunikacyjne. Odszkodowania i świadczenia z obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów wyniosły 6,8 mld zł i były o 2,6 proc. większe niż przed rokiem. Natomiast odszkodowania z autocasco to 4,4 mld zł, wzrost o 7,7 proc.

Pomimo wzrostu kosztów szkód spadła średnia składka OC. Po III kw. 2021 r. wyniosła 486,8 zł, o 2 proc. mniej niż rok wcześniej. W tym samym czasie średnia szkoda z OC ppm wzrosła o 5,7 proc., do 8367,7 zł. Średnia składka z autocasco wyniosła po III kw. 993,4 zł, o 1 proc. więcej niż rok wcześniej. W tym samym czasie koszt średniej szkody wzrósł o 7 proc., do 6984,6 zł.