Jest to wynik prowadzonej kontroli zwolnień lekarskich. - podał Jacek Dziekan, rzecznik instytucji.

W wyniku badań lekarskich, które prowadzone są w ramach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy ( czyli zwolnień lekarskich), lekarze orzecznicy ZUS wydali  18,5 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłku chorobowego. Dotyczyło to 98,4 tys.dni zwolnienia lekarskiego i a ok 5 mln zł. wstrzymanych pieniędzy.

Pozbawili też prawa do świadczeń chorobowych 1729 osób. Kwota wstrzymanych w ten sposób wypłat to 1,6 mln zł.

- ZUS ograniczył też w I półroczu podstawę wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego do 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia tym osobom, którym ustał tytuł do ubezpieczenia chorobowego. Obniżone z tego tytułu wypłaty osiągnęły sumę 64,3 mln zł. - dodaje Jacek Dziekan  Obniżenie zasiłku chorobowego i opiekuńczego dotknęło także osoby, które w terminie siedmiu dni nie dostarczyły pracodawcy zwolnienia lekarskiego. W takim przypadku ZUS ogranicza wypłacane świadczenie o 25 proc. za każdy dzień, aż do dnia dostarczenia płatnikowi składek zaświadczenia lekarskiego. Przez I półrocze tego roku Zakład obniżył wypłaty z tego tytułu o łączną kwotę 4,5 mln zł.  ZUS przypomina jednocześnie, że prawo przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich mają również pracodawcy zatrudniający powyżej 20 osób.