Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń ogółem w 2014 r. były mniej korzystne niż rok wcześniej - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Przychody firm ubezpieczeniowych spadły z 67,8 mld zł w roku 2013 do poziomu 62,7 mld zł. Zysk netto branży był mniejszy o ponad 2 mld zł - w 2013 roku wyniósł 8,9 mld zł a w ubiegłym roku było to 6,8 mld zł. Oznacza to spadek o 23,8 proc.

Jak tłumaczy GUS słabsze wyniki finansowe są efektem gorszych wielkości uzyskanych przez zakłady ubezpieczeń majątkowych. Wyniki zakładów ubezpieczeń na życie poprawiły się, na co wpłynął spadek kosztów ogółem głębszy niż przychodów ogółem w tym dziale.

W strukturze przychodów ubezpieczycieli dominującą pozycję stanowiła składka przypisana brutto, która wyniosła 54,9 mld zł (0 5,1 proc. mniej niż w 2013 roku). Z kolei głównym kosztem branży były odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto. Na ten cel ubezpieczyciele wydali w ubiegłym roku 34,2 mld zł, a więc o 7,2 proc. mniej niż rok wcześniej.