Nowy pakiet praw podróżnych w Unii Europejskiej

Komisja Europejska ogłosiła nowy pakiet przepisów o prawach pasażerów i podróżnych w Unii Europejskiej, aby uniknąć w przyszłości komplikacji z okresu pandemii. Wzmocniła jednocześnie ochronę osób korzystających z usług przewoźników.

Publikacja: 03.12.2023 20:06

Nowy pakiet praw podróżnych w Unii Europejskiej

Foto: Adobe Stock

Organ wykonawczy Unii stara się od niemal 20 lat doprowadzić do jednolitych przepisów obowiązujących wszystkie kraje członkowskie. Nie było to łatwe zadanie, często dochodziło do sporów prawnych między liniami lotniczymi, biurami podróży i konsumentami. Kilkakrotnie rozstrzygał je TSUE. W okresie pandemii pojawiły się dodatkowe komplikacje dotyczące zwrotu za niewykorzystane podróże, zmiany rodzaju transportu i odszkodowania.

Komisja zaproponowała więc nowe propozycje mające poprawić warunki podróży zwiększając prawa pasażerów samolotów i korzystajacych z naziemnego transportu. Nowy pakiet będzie dotyczyć ok. 13 mld osób przemieszczających się rocznie w Unii samolotami, pociągami, autokarami, autobusami i promami. Komisja szacuje, że ich liczba wzrośnie do 15 mld w 2030 r. i do prawie 20 mld w 2050 r. Jej propozycje dotyczą trzech kierunków: zwiększenia praw podróżnych, ochrony osób korzystajacych z podróży o zryczałtowanych opłatach (wycieczki biur podróży) i poprawy systemu informacji o intermodalnych sposobach podróżowania wraz ze stworzeniem wspólnej europejskiej przestrzeni danych o mobilności.

Przedstawiciele organizacji przewoźników przyjęli te propozycje z ostrożnym optymizmem, bo ze względu na rozmiary problemu nie są one zbyt agresywne, ale zmierzają w dobrym kierunku: lepiej chronią konsumentów, choć nie rozwiązują wszystkich kwestii, zwłaszcza prawnych, czy stosowania dotychczasowego przepisu UE 261 o prawach podróżnych w Unii.

Komisji zależało na likwidacji luk lub braku dostatecznej precyzji samych przepisów, jak i ich stosowania. Bruksela chce więc zmusić przewoźników do proponowania nowej trasy albo do zwrotu kosztów biletów pasażerom w razie zakłóceń w podroży, albo do odszkodowania lub przyjścia z pomocy zależnie od okoliczności. Dotychczasowy przepis nie podawał konkretnego terminu zaproponowania nowej trasy. nie przewidywał też konsekwencji dla przewoźnika, który nie chciał tego zrobić.

W nowych przepisach brakuje natomiast wyjaśnienia odpowiedzialności między efektywnym przewoźnikiem a kontraktowym podczas podróży samolotem. Do takich sytuacji dochodzi, gdy dwie linie lotnicze mają umowę code-sharingu, a jedna z nich nie pochodzi z Unii i nie podlega unijnym przepisom. TSUE wskazywał, że odpowiada wtedy rzeczywisty przewoźnik, ale czasem był zdania, ze odszkodowanie powinien uregulować przewoźnik kontraktowy.

Komisja zamierza wprowadzić przepisy dla pasażerów linii lotniczych, którzy zarezerwowali swe loty przez pośrednika, także w zakresie zwrotu kosztów. Ochrona podróżnych wzrośnie takie w przypadku korzystania przez nich z różnych rodzajów transportu — z większymi prawami do informacji również dotyczących minimalnego czasu na przesiadki oaz pomocy przewoźnika w razie braku możliwości skorzystania z innego rodzaju transportu w ramach jednej umowy na przewóz. Przewoźnicy będą musieli udzielać szczególnej pomocy osobom niepełnosprawnym podczas przesiadek.

Wśród nowości znajduje się np. definicja wyjątkowych okoliczności pozwalających przewoźnikom uzyskać zwolnienie od wypłaty odszkodowania za opóźnienie, ponadto wyjaśnienie niektórych orzeczeń TSUE dotyczących odszkodowań za opóźnienia o ponad 3 godziny.

Komisja chce obecnie, by przewoźnicy zwracali w ciągu 7 dni koszty podroży ich organizatorom, głównie biurom podróży i małym i średnim firmom. To z kolei pozwoli im zwracać pieniądze konsumentom w ciągu 14 dni. Dla ograniczenia ryzyka ponoszonego przez podróżnych sprzedający bilety będą mogli żądać zaliczki 25 proc. ceny podróży dopiero na 28 dniu przed wyjazdem, z pewnymi wyjątkami. W czasie pandemii zwroty kosztów za takie podróże był prawdziwym koszmarem dla wszystkich, klienci czekali czasem miesiące na swe pieniądze. Organizatorzy wyjazdów proponujący bony na następne wyjazdy zamiast zwrotu pieniędzy będą musieli informować klientów, że mogą żądać zwrotu pieniędzy. Stanie się to automatyczne, gdy, bon nie zostanie wykorzystany w okresie swej ważności.

Transport
Kraków: podróżny hub dla Ukraińców. Cenią wygodę, czystość i urodę miasta
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Transport
Po ataku Iranu na Izrael. Loty do Azji znów podrożeją
Transport
Francuscy kontrolerzy obiecali nie strajkować. Zmienili zdanie
Transport
Koniec strajków w Lufthansie. Pasażerowie odetchną, chociaż nie do końca
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Transport
Ryanair przegrywa w Hiszpanii, zapłaci załodze więcej