To nawet więcej (choć nieznacznie) niż w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy rekordowego dla przewoźników kolejowych 2019 roku. Natomiast wobec okresu styczeń–sierpień ubiegłego roku wzrost liczby pasażerów sięgnął 50,7 proc.

Wyjątkowo dobry okazał się sierpień: kolej przewiozła 30,7 mln osób, o blisko jedną czwartą więcej niż w tym samym miesiącu przed rokiem. Przy tym sierpień okazał się jednym z najlepszych frekwencyjnie miesięcy w ciągu ostatnich dziesięciu lat, ustępując jedynie październikowi w 2019 r.

Bardzo dobre wyniki notuje dalekobieżny przewoźnik PKP Intercity, mający prawie 18-proc. udział w łącznej liczbie pasażerów w Polsce: do końca sierpnia przewiózł przeszło 38,6 mln osób, tj. więcej niż przez cały ubiegły rok, a w całym 2022 r. planuje przewiezienie ponad 50 mln podróżnych. Spore wzrosty frekwencji notują również przewoźnicy regionalni, a także największy przewoźnik pasażerski – Polregio. Z tego ostatniego, od stycznia do końca lipca, skorzystało ponad 17 mln osób, o połowę więcej niż rok wcześniej.

Czytaj więcej

Kolej Plus utonie w kosztach. Rządowy program skazany na porażkę?

Od stycznia wzrosły też – choć w mniejszym stopniu niż przewozy pasażerskie – kolejowe przewozy towarowe. Według UTK przetransportowano prawie 166 mln ton towarów, o 5,2 proc. więcej niż w tym samym czasie przed rokiem. Jednakże w samym sierpniu masa przewiezionych ładunków okazała się nieco niższa (o 1,5 proc.) w porównaniu z danymi sprzed roku.

Mniej optymistycznie wygląda tymczasem podsumowanie sytuacji w zakresie bezpieczeństwa na polskiej sieci kolejowej, jakie UTK przedstawił za ubiegły rok. Liczba znaczących wypadków wyniosła 209 i zwiększyła się r./r. o prawie 17 proc., ale w 2020 r. ruch był mniejszy. Za to niepokojącym trendem był znaczący wzrost liczby zdarzeń (o 71 proc., do 156) dotyczących pominięcia sygnału „stój” lub niezatrzymania się pociągu w miejscu wyznaczonym.