PKP Cargo zwiększa przewozy ładunków i szuka oszczędności

Do dalszej poprawy rentowności grupy mają przyczynić się zarówno rosnące przychody, m.in. z transportu węgla, jak i trzymane w ryzach koszty.

Publikacja: 29.08.2022 03:00

PKP Cargo zwiększa przewozy ładunków i szuka oszczędności

Foto: PKP Cargo

Zarząd PKP Cargo liczy, że w tym roku grupa wypracuje wynik finansowy netto na poziomie zbliżonym do zera lub nieco wyższy. Jeśli się uda zrealizować ten cel, będzie to najlepszy rezultat od trzech lat. Po I półroczu był on jeszcze ujemny, gdyż firma poniosła 42,4 mln zł straty. Sam II kwartał może już jednak napawać umiarkowanym optymizmem ze względu na wypracowanie 5,2 mln zł zysku netto.

Więcej węgla

Do dalszej poprawy rentowności mają przyczynić się zarówno rosnące przychody, jak i trzymane w ryzach koszty. W pierwszym z tych obszarów zarząd stawia m.in. na wzrost przewozów w Polsce. Kluczowe znaczenie będzie tu miał oczywiście węgiel. W I półroczu firma przewiozła go 22,8 mln ton, co oznaczało wzrost w ujęciu rok do roku o 3 proc. Największy wpływ na ich poziom miał wprowadzony zakaz importu i tranzytu węgla z Rosji i Białorusi, rozbudowa nowych kierunków dostaw i odwrócenie tendencji w krajowym miksie energetycznym.

W kolejnych miesiącach przewozy węgla powinny rosnąć nie tylko ze względu na sezonowy wzrost popytu, ale i sytuację zewnętrzną związaną z wojną w Ukrainie, która powoduje, że węgiel jest dziś towarem intensywnie poszukiwanym. Chodzi zwłaszcza o wykonanie dodatkowych przewozów surowca (z polskich portów w głąb kraju) zakupionego na rynkach zagranicznych przez Węglokoks i PGE Paliwa. Dla PKP Cargo oznacza to transport do czerwca 2023 r. dodatkowych 5 mln ton.

Kolejnym istotnym biznesem są przewozy kruszyw i materiałów budowlanych. Te w tym roku mocno rosną, zarówno za sprawą inwestycji dotyczących budowy nowych dróg, jak i modernizacji linii kolejowych. Lepsze wyniki zanotowano też w przewozach metali i rud. Spadł za to transport produktów chemicznych i kontenerów. W tym drugim przypadku niepokojący jest spadek o połowę przewozów realizowanych na Nowym Jedwabnym Szlaku, czyli w relacjach Chiny–UE, co było następstwem wojny w Ukrainie i obostrzeń wprowadzonych w Państwie Środka, a związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. W tej sytuacji transport kontenerów coraz częściej przekierowywany jest jednak ze Wschodu na alternatywne kierunki.

Bolesne koszty

Zarząd PKP Cargo stara się również jak najmocniej kontrolować ponoszone przez grupę koszty. W ich strukturze zdecydowanie największy udział mają świadczenia pracownicze. Te w przeliczeniu na wykonaną tzw. pracę przewozową jednak rosną wolniej niż przychody, co może świadczyć o poprawiającej się efektywności grupy. Kluczowe koszty, czyli związane ze świadczeniami społecznymi, nawet zmalały. Istotnie zwyżkowały za to rachunki za energię i paliwo trakcyjne oraz usługi transportowe i pozostałe usługi.

Niepokojący jest zwłaszcza wzrost cen energii. Zarząd spółki już w marcu podjął negocjacje z jego dostawcą, tj. PKP Energetyką. Przedmiotem rozmów jest zarówno formuła cenowa, jak i wolumen oraz długość trwania przyszłej umowy. Negocjacje są trudne, bo dziś nikt nie wie, jaka sytuacja na rynku energii elektrycznej będzie w przyszłym roku i każda ze stron do końca będzie starała się ją jak najtrafniej określić i uwzględnić w nowej umowie. Obecna obowiązuje do końca roku.

Kolejne trudności wiążą się z takim określeniem inwestycji, aby z jednej strony nie wpływały one zbyt negatywnie na bieżące finanse grupy, a z drugiej – w jak największym stopniu przyczyniały się do jej rozwoju. W I półroczu wartość inwestycji zmalała do 378,8 mln zł, czyli o 17,3 proc.

Rynek pracy
Koniec gorączki informatycznej. Firmy już nie biją się o programistów
Biznes
Dyplomatyczne wypowiedzenie wojny: niemieccy urzędnicy opuszczają Rosję
Ropa
Tarcia na linii Arabia Saudyjska-Rosja. Oto co zrobił Kreml
Transport
Rosjanie boją się polskiego zakazu dla tirów. Pułapka się zamyka
Materiał Promocyjny
ESG - Raportowanie w praktyce – IV edycja
Transport
Kolej nie dla Wrocławia. "Premier zapomniał o swoim rodzinnym mieście"
Transport
Ryanair: duży zysk, latem 3000 lotów dziennie