Jak informują władze Warszawy, które finansują teatr, komisja uznała, że „kandydatura Wojciecha Malajkata w najlepszym stopniu spełnia przyjęte przez nią kryteria oceny kandydata dotyczące wartości przedstawionego programu działania Teatru Współczesnego. Rozmowa z kandydatem dała w szczególności podstawę do stwierdzenia, że zna on tematykę związaną z funkcjonowaniem Teatru, a przedstawiona koncepcja programowa jest gwarantem zachowania dotychczasowej linii artystycznej instytucji” – czytamy w uzasadnieniu decyzji komisji konkursowej o wyborze nowego dyrektora Teatru Współczesnego. Wojciech Malajkat wskazał Marcina Hycnara jako swojego przyszłego zastępcę do spraw artystycznych.

Malajkat kontra dziewięciu kandydatów

Do ogłoszonego w październiku konkursu zgłosiło się 10 osób, wszystkie zostały zakwalifikowane do drugiego etapu. W piątek 26 stycznia zakończyły się dwudniowe rozmowy z kandydatami i kandydatkami. Dotyczyły kwestii prawnych, organizacyjnych i funkcjonowania teatru, a przede wszystkim programów działania oraz rozwoju instytucji, przygotowanych przez osoby startujące w konkursie.

Komisja obradowała w składzie: Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy – przedstawicielka m.st. Warszawy, przewodnicząca komisji; Artur Jóźwik i Aneta Subda-Kamola – przedstawiciele m.st. Warszawy; Karolina Rozwód oraz Maciej Nowak – przedstawiciele Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Ewa Leśniak – przedstawicielka Związku Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenia; Bartosz Zaczykiewicz – przedstawiciel Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów; Marcin Kowalik – przedstawiciel OPZZ „Inicjatywa Pracownicza” przy Teatrze Współczesnym oraz Katarzyna Dąbrowska – przedstawicielka ZZAP przy Teatrze Współczesnym.

Malajkat rektor

Wojciech Malajkat to aktor teatralny i filmowy, reżyser i pedagog. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi, przez kilkanaście lat (1986-2001) był związany ze stołecznym Teatrem Studio, później (1997-2008) z Teatrem Narodowym w Warszawie. W latach 2009-2017 był dyrektorem naczelnym i artystycznym Teatru Syrena. Od 2016 roku jest rektorem Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, gdzie jest także wykładowcą.