Pod koniec maja Zarząd Powiatu Nowotarskiego zdecydował się powtórzyć konkurs na dyrektora. Pierwsze postępowanie nie zostało rozstrzygnięte, bo żaden z dwójki kandydatów nie zdobył bezwzględnej większości głosów komisji konkursowej - poinformowano wówczas. O stanowisko ubiegali się były członek zarządu powiatu, dyrektor teatru Plejada w Nowym Targu, aktor i reżyser Piotr Męderak oraz aktorka "Rabcia" Krystyna Kachel. W każdym kolejnym głosowaniu Piotr Męderak otrzymywał 4 głosy, a Krystyna Kachel - 2. Z uwagi na fakt, iż żaden z kandydatów nie otrzymał bezwzględnej większości głosów członków komisji (część członków nie oddało głosu na żadnego z kandydatów), przewodniczący po odbyciu się trzech głosowań ogłosił, że konkurs pozostaje nierozstrzygnięty.

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ogłosiło nowy konkurs, ale pojawiły się zastrzeżenia. Radca prawny zwrócił uwagę na fakt, że nie został dotrzymany regulamin konkursu. Nie mógł on bowiem zostać nierozstrzygnięty, ponieważ kandydaci spełnili wszystkie warunki, dlatego po dwóch głosowaniach komisja konkursowa powinna przedstawić ich i wyniki głosowania zarządowi, a ten zdecydować, którego wybiera. I nie musi wybrać tego, który miał ich więcej. Nie jest też potrzebna bezwzględna większość głosów, żeby go rozstrzygnąć. Tymczasem stało się inaczej.

Dopiero gdy zauważono błąd urzędnicy zaczęli odkręcać sprawę. Zarząd unieważnił ponowne ogłoszenie konkursu i wybrał dyrektora spośród dwójki kandydatów, powierzając to stanowisko Piotrowi Męderakowi, który zdobył największą liczbę głosów.

Męderak zastąpi jesienią na stanowisku wieloletniego dyrektora placówki Zbigniew Wójciaka, który pozostanie dyrektorem Muzeum Orkana. Dotychczas kierował oboma placówkami.