Niedożywione dzieci - zatrważające statystyki

Niger najsłabiej rozwinięte państwo na świecie

Publikacja: 15.12.2019 23:01

fot. UNICEF/El Tanbouli-Jabłońska/F11-Studio

fot. UNICEF/El Tanbouli-Jabłońska/F11-Studio

Głód to zarówno konsekwencja jak i przyczyna biedy. Co roku niedożywienie jest przyczyną śmierci 5 milionów 600 tysięcy dzieci, 27 proc. dzieci poniżej 5 roku życia w krajach rozwijających się jest niedożywionych, 10 proc. dzieci poniżej 5 roku życia w krajach rozwijających cierpi z głodu. W samym Nigrze 380 tysięcy dzieci poniżej 5. roku życia cierpi na skutek ciężkiego ostrego niedożywienia. Z powodu braku środków 60 proc. z nich nie otrzymało w tym roku żadnej pomocy. UNICEF Polska wspólnie z  Łukaszem Nowickim, Ambasadorem Dobrej Woli inauguruje akcję „Pomoc dla Nigru”, by ratować dzieci umierające z głodu w jednym z najbiedniejszych krajów świata.

Źródło: UNICEF

fot. UNICEF/El Tanbouli-Jabłońska/F11-Studio

Niger jest jednym z najsłabiej rozwiniętych państw na świecie. Prawie cały jego obszar zajmuje Sahara, a tylko 3 proc. stanowi ziemia uprawna. Cykliczne susze i powodzie powodują, że nieustannie brakuje żywności. Sytuację pogarsza migracja ludności z powodu zagrożenia atakami terrorystów z organizacji Boko Haram działających na terenie Nigru. Wiele dzieci głoduje i nie wie, czy i kiedy zje kolejny posiłek.

189 – miejsce Nigru wg wskaźnika rozwoju społeczno-ekonomicznego. Jest to ostatnie miejsce wśród badanych krajów na świecie.

fot. UNICEF/El Tanbouli-Jabłońska/F11-Studio

 

Niedożywienie w Nigrze

Dzieci w Nigrze doświadczają wysokiego poziomu zahamowania wzrostu i przyrostu masy ciała. Chroniczne niedożywienie upośledza rozwój dziecka i stanowi problem na większości obszaru kraju. Obecnie, 15 proc. dzieci poniżej 5. roku życia (ponad 380 tysięcy) cierpi na skutek ostrego niedożywienia, a 42 proc. najmłodszych jest dotkniętych zahamowaniem wzrostu, co jest jednym z najwyższych wyników na świecie. Poziom zahamowania wzrostu oraz niedożywienia nie zmieniają się od pięciu lat. Szacuje się, że w obliczu powolnego rozwoju gospodarczego oraz gwałtownego przyrostu populacji, liczba dzieci dotkniętych zahamowaniem wzrostu wzrośnie do 2,3 mln w 2025 r.

 Reakcja Ambasadora Dobrej Woli UNICEF Łukasza Nowickiego po powrocie z misji UNICEF Polska w Nigrze

To była bardzo trudna wizyta. Sam jestem ojcem i widok umierających z głodu dzieci bardzo mnie poruszył. Poznałem m.in. malutką Omarę, która w wieku ośmiu miesięcy waży nieco ponad 3 kg! W XXI taka sytuacja jest niewyobrażalna! Dzieci w Nigrze umierają z głodu i naprawdę potrzebują naszego wsparcia

fot. UNICEF/El Tanbouli-Jabłońska/F11-Studio

 

Więcej niż jedno na dziesięcioro dzieci cierpi z powodu zaburzenia przyrostu masy ciała lub jest zbyt chuda jak na swój wzrost, co zagraża ich zdrowiu i życiu. W Nigrze, ponad 380 tysięcy dzieci cierpi na skutek ciężkiego ostrego niedożywienia. Wszechobecnym problemem jest także niedobór mikroelementów. Chociaż jest mniej widoczny niż zahamowanie wzrostu lub ostre niedożywienie, często nazywany jest cichym zabójcą. Ponad dwie trzecie dzieci poniżej piątego roku życia – 73 proc. ma objawy anemii, co wskazuje nie tylko na niedobór żelaza, ale także innych niezbędnych składników potrzebnych do przetrwania i rozwoju.

Zahamowanie wzrostu wpływa nie tylko na wzrost dziecka. Ma także wpływ na osłabienie funkcji poznawczych, gorsze wyniki w nauce, niższe zarobki w wieku dorosłym czy niższą produktywność, a także zwiększone ryzyko śmierci oraz chorób przewlekłych. Poznawcze i fizyczne szkody spowodowane chronicznym niedożywieniem w pierwszym 1000 dni życia dziecka są często nieodwracalne, upośledzając zdolność do nauki, produktywność oraz możliwości zarobkowe.

fot. UNICEF/El Tanbouli-Jabłońska/F11-Studio

 

Przyczyny niedożywienia

Największą przyczyną niedożywienia dzieci w Nigrze jest niewłaściwe żywienie. Tylko 6 proc. dzieci w wieku od 6 do 24 miesięcy ma prawidłową dietę, a tylko 23 proc. niemowląt jest karmionych wyłącznie piersią, co stanowi najlepszy pokarm w ich wieku. Dostęp do różnorodnego pożywienia jest w Nigrze problematyczny. Mimo że zahamowanie wzrostu dotyka głównie dzieci z najuboższych rodzin, to problem też występuje także wśród rodzin o średnich i wysokich dochodach.

Nie bez znaczenia są wszechobecne choroby takie jak malaria, biegunka oraz ostre zakażenie dróg oddechowych. Dostęp do opieki medycznej jest bardzo trudny ze względu na warunki geograficzne - około 50 proc. populacji jest oddalona o ponad 5 km od najbliższej placówki służby zdrowia. Zachowania zdrowotne oraz jakość opieki medycznej także pozostawiają wiele do życzenia. Do tego dochodzą niewłaściwe praktyki higieniczne, ograniczony dostęp do czystej wody i sanitariatów.

Prawie połowa wszystkich zgonów u dzieci poniżej 5 roku życia wynika z niedożywienia; niedożywienie naraża dzieci na większe ryzyko śmierci z powodu powszechnych zakażeń, zwiększa częstotliwość i nasilenie takich zakażeń oraz opóźnia powrót do zdrowia.

fot. UNICEF/El Tanbouli-Jabłońska/F11-Studio

 

W Nigrze 18% dzieci rodzi się niedożywionych. Jest to spowodowane słabym zdrowiem i niedożywieniem matek w momencie zapłodnienia i w czasie ciąży. Rodzice i opiekunowie często nie posiadają odpowiedniej wiedzy lub umiejętności niezbędnych do zapewnienia dzieciom odpowiedniej opieki. Dotyczy to zwłaszcza młodych, ubogich kobiet mieszkających na obszarach wiejskich.

Wszechstronna pomoc

Zapobieganie zahamowaniu wzrostu oraz innych form niedożywienia to jeden z centralnych punktów nowego programu UNICEF w Nigrze na lata 2019-2021. Działania UNICEF skoncentrowane są na następujących obszarach: odżywianie nastolatek i matek; odżywianie niemowląt oraz małych dzieci; opieka nad dziećmi cierpiącymi na skutek ciężkiego ostrego niedożywienia oraz dożywianie w sytuacjach kryzysowych - mówi Marek Krupiński, Dyrektor Generalny UNICEF Polska.

Matki oczekujące dziecka potrzebują niezbędnych mikroelementów oraz witamin takich jak żelazo oraz kwas foliowy, a także odrobaczania i doradztwa w zakresie prawidłowej diety i suplementacji. Potrzebują także dostępu do dobrej jakości służby zdrowia, odpowiednich placówek położniczych oraz wsparcia w domu oraz lokalnej społeczności.

Noworodki muszą być karmione piersią w pierwszej, bardzo ważnej godzinie ich życia oraz przez następne sześć miesięcy. Rozszerzanie diety powinno nastąpić po szóstym miesiącu. Kluczowe dla zdrowia są: odpowiednia opieka medyczna, dostęp do czystej wody i sanitariatów. Nieodpowiednie warunki sanitarne prowadzą do nawracających biegunek oraz uszkodzeń układu pokarmowego, które utrudniają wchłanianie składników odżywczych z pożywienia, co z kolei prowadzi do zahamowania wzrostu. Odpowiednie odżywianie kobiet w ciąży i dzieci do drugiego roku życia jest niezwykle ważne. W tym czasie dochodzi do szybkiego rozwoju fizycznego i psychicznego dziecka, dlatego szkody wyrządzone na tym etapie są bardzo często nieodwracalne.

Rozwiązanie problemu niedożywienia wymaga także podjęcia działań m.in. w sektorze rolnictwa, edukacji, opieki społecznej, opieki medycznej, równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet w społeczeństwie dodaje Marek Krupiński.

fot. UNICEF/El Tanbouli-Jabłońska/F11-Studio

 

Działania UNICEF

UNICEF wraz z partnerami niesie wielosektorową pomoc żywnościową. Podejmuje także działania mające na celu zaangażowanie rządu państwa w walkę z niedożywieniem. Organizacja nieustannie monitoruje oraz analizuje sytuację w Nigrze.

UNICEF współpracuje także z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w dostarczaniu pomocy. Leczenie ostrego niedożywienia jest prowadzone na terenie całego kraju i rocznie obejmuje ponad 400 000 dzieci. W wybranych społecznościach lokalnych dostarczana jest kompleksowa pomoc żywnościowa, medyczna i wodno-sanitarna. Są to interwencje o wysokiej skuteczności, jednak prowadzone są na zbyt małą skalę, aby zmienić krajowe statystyki.

Rodzicom i opiekunom oferujemy poradnictwo w zakresie żywienia niemowląt i małych dzieci. Dwa razy do roku organizujemy kampanię suplementacji witaminą A oraz odrobaczanie najmłodszych, a także suplementację matek żelazem oraz kwasem foliowym mówi Dyrektor Generalny UNICEF Polska.

Skupienie się na zapobieganiu niedożywienia jest kluczowe dla walki z tym problemem. Dzięki wsparciu technicznemu oraz finansowemu od UNICEF, udało się wyszkolić ponad 15 000 lokalnych wolontariuszy oraz ponad 5500 grup wsparcia dla matek zajmujących się udzielaniem porad w zakresie praktyk żywieniowych małych dzieci. Grupy działają w ponad 6500 miejscowościach. Dzięki wsparciu UNICEF przeprowadzono szkolenia dla 1000 pracowników opieki medycznej pracujących w 621 ośrodkach medycznych dodaje Marek Krupiński.

W celu rozwinięcia inicjatywy „Szpitala Przyjaznego Dziecku”, UNICEF przeprowadził ocenę 40 szpitali w czterech regionach. Niestety żaden szpital nie spełnił standardów programu. Aby częściowo zaradzić sytuacji, 175 pielęgniarek w 6 szpitalach położniczych zostało przeszkolonych w zakresie prawidłowego sposobu karmienia piersią.

fot. UNICEF/El Tanbouli-Jabłońska/F11-Studio

 

Jak pomóc?

Wystarczy wejść na stronę unicef.pl/niger i przekazać darowiznę jednorazowo lub miesięcznie.  W ramach akcji „Pomoc dla Nigru” zbierane są  środki na ratowanie i leczenie niedożywionych dzieci w Nigrze. Pieniądze zebrane w Polsce przeznaczone będą m.in. na żywność terapeutyczną i leczenie niedożywienia u dzieci, suplementację witaminą A i żelazem, zakup tabletek odrobaczających, szczepienia przeciwko odrze oraz zapewnienie dostępu do czystej wody, sanitariatów i zestawów higienicznych.

Nie trzeba wiele, aby uratować życie dziecka. Na przykład za 86 zł można kupić 6 puszek terapeutycznego mleka w proszku, ratującego życie najmłodszym dzieciom. W leczeniu niedożywienia UNICEF od lat z powodzeniem stosuje pastę terapeutyczną złożoną ze zmielonych orzeszków ziemnych. Jedna saszetka dostarcza dziecku aż 500 kcal. Wystarczą trzy saszetki dziennie, aby w ciągu tygodnia dziecko przybrało na wadze kilogram. Taka miesięczna terapia leczenia niedożywienia u dziecka kosztuje zaledwie 122 zł.

fot. UNICEF/El Tanbouli-Jabłońska/F11-Studio

NIGER –  fakty i ciekawostki

Niger (Republika Nigru), to kraj bez dostępu do morza, położony w sercu Sahelu. Swoją nazwę bierze od rzeki Niger. Na północnym-wschodzie graniczy z Libią, na wschodzie z Czadem, na południu z Nigerią i Beninem, na zachodzie z Burkina Faso i Mali oraz na północnym-zachodzie z Algierią.

Populacja to ok. 20,65 mln ludzi, z czego połowa z nich - 58,2 proc. to dzieci. Około 84 proc. ludności zamieszkuje obszary wiejskie, a co druga osoba w kraju - 44,5 proc. żyje w ubóstwie.

Niger zajmuje ostatnie, 189 miejsce, pod względem stopnia rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów na świecie.

Obszar Nigru to 1 270 000 km2, co czyni go największym krajem w tym regionie. Ponad 80 proc. powierzchni to Sahara.

Mieszkańcy kraju to

Nigerczycy

(Nigerczyk, Nigerka). Przymiotnik: nigerski

Niger jest podzielony na 7 regionów: Agadez, Diffa, Dosso, Maradi, Tahoua, Tillabéri, Zinder oraz jeden region stołeczny, Niamey. Regiony są podzielone na 36 departamentów, które z kolei są obecnie podzielone na gminy.

Oficjalnym językiem jest j. francuski. Niger ma 9 narodowych języków, czyli: Arabski, Buduma, Fulfulde, Gourmanchéma, Hausa, Kanuri, Zarma-Sonrai, Tamasheq, Toubou.

Niger zamieszkują różne grupy etniczne, tak jak w większości krajów Afryki Zachodniej: Hausa- 53 proc., Zarma-Sonrai - 21,2 proc., Tuaregowie - 10,4 proc., Fula -9,9 proc., Kanuri Manga - 4,4 proc., Tubu - 0,4 proc., Arabowie - 0,3 proc., Gourmantche -0,3 proc.

Religia: Muzułmanie – 80 proc., inni (w tym rdzenne wierzenia oraz Chrześcijanie) – 20 proc.

Republika posiada system semiprezydencki. Prezydent, ISSOUFOU Mahamadou rządzi krajem od kwietnia 2011 r. Na początku 2016 r. został wybrany na drugą kadencję.Materiał powstał przy współpracy z UNICEF

Głód to zarówno konsekwencja jak i przyczyna biedy. Co roku niedożywienie jest przyczyną śmierci 5 milionów 600 tysięcy dzieci, 27 proc. dzieci poniżej 5 roku życia w krajach rozwijających się jest niedożywionych, 10 proc. dzieci poniżej 5 roku życia w krajach rozwijających cierpi z głodu. W samym Nigrze 380 tysięcy dzieci poniżej 5. roku życia cierpi na skutek ciężkiego ostrego niedożywienia. Z powodu braku środków 60 proc. z nich nie otrzymało w tym roku żadnej pomocy. UNICEF Polska wspólnie z  Łukaszem Nowickim, Ambasadorem Dobrej Woli inauguruje akcję „Pomoc dla Nigru”, by ratować dzieci umierające z głodu w jednym z najbiedniejszych krajów świata.

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 653
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 652
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 651
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 650
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 649
Materiał Promocyjny
Jakie technologie czy też narzędzia wspierają transformację cyfrową biznesu?