W przypadku dopuszczenia osoby towarzyszącej do porodu konieczne będzie wypełnienie przez pacjentkę i przez osobę towarzyszącą w momencie przyjmowania do szpitala ankiety epidemiologicznej. Osoba towarzysząca przez cały czas pobytu w szpitalu będzie musiała nosić maskę na usta i nos oraz rękawiczki, ewentualnie może też być przebrana „w strój umożliwiający ochronę epidemiologiczną” - czytamy w zaleceniach.

Osoba towarzysząca powinna mieć także aktualny wynik testu PCR w kierunku COViD-19, z okresu nie dłuższego niż maksymalnie 5 dni przed porodem. Dodatkowo rodząca w towarzystwie osoby bliskiej powinna przebywać w pojedynczej, indywidualnej sali porodowej, wyposażonej w oddzielny węzeł sanitarny.

W ciągu maksymalnie dwóch godzin po porodzie osoba towarzysząca będzie musiała opuścić oddział. Wejść na niego będzie mogła w momencie rozpoczętego porodu.

Konsultanci zastrzegają, że osoby pozostające w kwarantannie lub w trakcie izolacji nie mogą uczestniczyć w porodzie i wchodzić na teren szpitala. W dalszym ciągu niezalecana jest jakakolwiek forma odwiedzin w oddziałach położniczo-ginekologicznych.

Decyzję dotyczącą obecności osoby towarzyszącej przy porodzie podejmuje „kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub upoważniony przez niego lekarz”.