Zarządzenie rządu Federacji Rosyjskiej zostało opublikowane na oficjalnym portalu internetowym z aktami prawnymi, obowiązującymi w kraju. Sporządzenie listy „nieprzyjaznych” krajów polecił rządowi pod koniec kwietnia prezydent Władimir Putin.

Misje dyplomatyczne krajów, które znalazły się na liście, będą miały ograniczone możliwości zatrudniania pracowników z Rosji. Z opublikowanego dokumentu wynika, że czeskie placówki dyplomatyczne mogą zatrudnić do 19 takich osób, a amerykańskie - żadnej.

Decyzja rządu została przyjęta zgodnie z dekretem Putina z 23 kwietnia o „przeciwdziałaniu nieprzyjaznym działaniom obcych państw”. Dekret ogranicza możliwości misji dyplomatycznych i służb konsularnych tych państw na terenie Rosji.

Po wydaniu tego dekretu ambasada USA w Moskwie ostrzegła, że praktycznie przestanie świadczyć usługi konsularne, z wyjątkiem sytuacji kryzysowych.

15 kwietnia Stany Zjednoczone nałożyły na Rosję nowe sankcje, w tym m.in. wydaliły z Waszyngtonu dziesięciu rosyjskich dyplomatów. Moskwa odpowiedziała wydaleniem dziesięciu amerykańskich dyplomatów. Dwa dni później Czechy wydaliły 18 Rosjan, oskarżając rosyjskie agencje wywiadowcze w związku z wybuchem w składzie amunicji w 2014 roku. Rosja odpowiedziała wydaleniem 20 czeskich dyplomatów. Wówczas czeskie MSZ zapowiedział dalszą redukcję misji dyplomatycznych - w ambasadach w Moskwie i Pradze pozostanie 32 pracowników.