Szkoły w Polsce nie prowadzą działalności edukacyjnej od 12 marca, a działalności opiekuńczej - od 16 marca. Szkoły zamknięto w ramach obostrzeń związanych z pojawieniem się w Polsce epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.

W związku z zamknięciem szkół przesunięty został na czerwiec termin egzaminów maturalnych (odwołano też część ustną matur) oraz egzaminów ósmoklasistów.

Od 6 maja, w ramach łagodzenia obostrzeń, w Polsce mogą być otwierane żłobki i przedszkola (ostateczna decyzja w tym zakresie należy do ich organów założycielskich). W nowym reżimie sanitarnym ograniczona została m.in. liczba dzieci, które mogą uczestniczyć w zajęciach jednej przedszkolnej grupy (do 12).

Szef MEN Dariusz Piontkowski zapowiedział, że w kolejnym etapie łagodzenia obostrzeń uruchomiona zostanie opieka nad dziećmi z klas 1-3 w szkołach.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy czy ich zdaniem szkoły w Polsce powinny zostać otwarte przed wakacjami.

Na tak zadane pytanie "tak" odpowiedziało 28,3 respondentów.

"Nie" odpowiedziało 51,1 proc. ankietowanych.

Odpowiedzi "Nie mam zdania" udzieliło 20,5 proc. respondentów.

- Pomysłu wznowienia nauki w salach lekcyjnych przed wakacjami nie popiera ponad połowa kobiet i rzadziej niż co drugi mężczyzna. Prowadzeniu lekcji w tradycyjny sposób sprzeciwiają się znacznie częściej osoby do 24 roku życia (73%). Tego zdania są też częściej badani, których dochody nie przekraczają 1000 zł (57%). Rzadziej niż ogół badanych wznowieniu zajęć w szkołach sprzeciwiają się respondenci z wykształceniem zasadniczym zawodowym – blisko co trzeci z nich oraz osoby z miast liczących do 20 tys. mieszkańców – mniej niż połowa z nich - komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak z SW Research.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 5 maja-6 maja 2020 r. Analizą objęto grupę 800 Internautów powyżej 18 roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18 roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.