Cztery kobiety i trzech mężczyzn było przetrzymywanych w różnych ośrodkach detencyjnych w Damaszku, Aleppo i Hamie między kwietniem 2011 r. a sierpniem 2013 r. - przekazało Europejskie Centrum Praw Konstytucyjnych i Praw Człowieka (ECCHR).

"Wszyscy oni byli ofiarami lub świadkami tortur i przemocy seksualnej, w tym gwałtu, wstrząsów elektrycznych narządów płciowych i przymusowej aborcji" - poinformowano.

W dokumencie wymieniono dziewięciu wysokich rangą urzędników wywiadu syryjskiego i sił powietrznych, w tym Jamila Hassana, byłego bliskiego współpracownika Assada i szefa wywiadu sił powietrznych do 2019 roku.

Hassan jest już objęty międzynarodowym nakazem aresztowania wydanym przez Niemcy i Francję w związku z podejrzeniem popełnienia zbrodni przeciwko ludzkości.

Przemoc seksualna i przemoc ze względu na płeć w syryjskich aresztach "były i nadal są częścią powszechnego i systematycznego ataku na ludność cywilną" od czasu rozpoczęcia wojny w Syrii w 2011 r. - informuje ECCHR.

Trwająca od niemal 10 lat wojna domowa w Syrii doprowadziła do śmierci ponad 380 tysięcy osób. Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka z siedzibą w Wielkiej Brytanii szacuje, że co najmniej 100 tys. osób zmarło na skutek tortur lub w wyniku straszliwych warunków panujących w więzieniach rządowych.