Zdaniem Radosława Sikorskiego przyczyną kryzysu jest brak zaufania rynków do Unii Europejskiej. Dlatego trzeba to zaufanie przywrócić.

– Unia Europejska staje przed typowym dla federacji wyborem: głębsza integracja lub rozpad – przekonywał polski minister na forum Niemieckiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej w Berlinie.

Sposobem na pogłębienie integracji byłoby oddanie większych kompetencji Komisji Europejskiej, która pełniłaby rolę nadzorcy finansowego. Ingerencja w budżety narodowe byłaby możliwa jedynie za zgodą Parlamentu Europejskiego, który powinien być wyłaniany w ogólnoeuropejskich wyborach. W gestii państw członkowskich dalej pozostawałyby sprawy dotyczące tożsamości narodowej, kultury, religii, stylu życia, moralności, a także wysokości podatków.

Szef polskiej dyplomacji skrytykował pomysły utworzenia Europy dwóch prędkości, co mogłoby doprowadzić do rozpadu wspólnego rynku. Przypominał też, że to nie nowe kraje UE odpowiadają za kryzys, a stare kraje skorzystały na rozszerzeniu.

Według ministra Sikorskiego upadek strefy euro byłby największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa i dobrobytu Polski. Jedynym krajem, który może temu zapobiec, są Niemcy. – Dobrze wie pan, że nikt inny nie jest w stanie tego zrobić. (...) Mniej się obawiam niemieckiej siły, niż zaczynam bać się niemieckiej bezczynności – mówił szef polskiej dyplomacji, zwracając się do niemieckiego ministra spraw zagranicznych Guido Westerwellego.

Te słowa wywołały reakcję prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Przywódca opozycji zarzucił rządowi, że dąży do ograniczenia suwerenności Polski i podporządkowania jej hegemonii Francji i Niemiec. – Najważniejszą kwestią dla nas jest przetrwanie i rozwój UE. To jest żywotny polski interes – odpierał zarzuty Sikorski.

Kilka godzin wcześniej niemiecki minister finansów Wolf-gang Schaeuble zaapelował do sprawującej przewodnictwo w UE Polski, by podjęła działania na rzecz szybkich zmian unijnego traktatu, zmierzających do wzmocnienia dyscypliny finansowej w strefie euro.

Przeczytaj cały tekst przemówienia Radosława Sikorskiego (po angielsku)