Pracownia Dokumentacji Teatru im. Barbary Krasnodębskiej Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego zebrała dane z całego kraju dotyczące liczby otwartych teatrów, zagranych spektakli oraz premier, a także uczestnictwa publiczności w wydarzeniach organizowanych przez polskie teatry po wznowieniu przez nie działalności w okresie między 12 a 21 lutego 2021 roku.

Z analizy danych wynika, że w ciągu 10 dni w spektaklach teatralnych w całej Polsce uczestniczyło ponad 55 tys. osób w całej Polsce.

Zgromadzone informacje oraz aktualna sytuacja epidemiczna skłoniły powołany przy Instytucie Teatralnym Zespół Ekspercki ds. sytuacji teatrów w pandemii do sformułowania w imieniu środowiska teatralnego oraz widzek i widzów ponad 900 polskich teatrów listu do prezesa Rady Ministrów, Mateusza Morawieckiego, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, Piotra Glińskiego, ministra zdrowia, Adama Niedzielskiego oraz głównego doradcy premiera ds. COVID-19, Andrzeja Horbana.

W przygotowanym liście Zespół Ekspercki w składzie Natalia Dzieduszycka, Jacek Głomb, Andrzej Hamerski, Piotr Bogusław Jędrzejczak, Małgorzata Langier, Ryszard Kalinowski, Eugeniusz Korin, Katarzyna Knychalska, Bogusław Nowak, Maciej Nowak, Ewa Pilawska, Alicja Przerazińska, Tomasz Rodowicz, Maksymilian Rogacki, Maria Seweryn, Paweł Szkotak i Hanna Trzeciak apeluje, aby po 28 lutego 2021 roku utrzymać możliwość prezentacji spektakli z udziałem publiczności w siedzibach teatrów w Polsce.