Sympozjum pod hasłem „Ku uleczeniu i odnowie" 6 – 9 lutego 2012 r. zorganizuje prowadzony przez jezuitów Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie przy wsparciu różnych dykasterii, w tym Sekretariatu Stanu i Kongregacji Nauki Wiary.

Jak poinformowano w sobotę podczas zapowiadającej spotkanie konferencji prasowej, ma w nim wziąć udział około 200 biskupów, przełożonych zakonnych i ekspertów z całego świata.

Jak wyjaśnił rzecznik Watykanu ksiądz Federico Lombardi (SJ), celem sympozjum będzie zintensyfikowanie walki z pedofilią w całym Kościele. Podkreślił, że to jeden z etapów długiego procesu walki z tego rodzaju nadużyciami. Wicerektor Uniwersytetu Gregoriańskiego ojciec Hans Zollner, organizator sympozjum, dodał, że chodzi zarówno o wypracowanie skutecznych metod szybkiego reagowania w przypadku nadużyć, jak i szerzenie w Kościele kultury wysłuchania ofiar księży pedofilów. Jedna z nich będzie zresztą gościem sympozjum.

Ksiądz prałat Charles Scicluna, promotor sprawiedliwości w Kongregacji Nauki Wiary, czyli oskarżyciel w procesach kościelnych o najcięższe przestępstwa podlegające jurysdykcji Watykanu, zaznaczył, że nadużycia duchownych wobec nieletnich to przestępstwa w świetle prawa kanonicznego i cywilnego. Podkreślał, że nie można oddzielać dobra Kościoła od chronienia dzieci, by stwierdzić, że „należy znaleźć właściwą odpowiedź przeciwko kulturze przemilczania. Represje nie wystarczą. Potrzeba edukacji i sprawiedliwości".

Powstanie też internetowe centrum informacyjne poświęcone problemowi pedofilii w Kościele. Z pomocą ekspertów i naukowców będzie udzielało w pięciu językach informacji i pomocy zainteresowanym.

Korespondencja z Rzymu