Wyspy na szlaku WJM są rezerwatami przyrody, a więc cumowanie, schodzenie na ląd i inne formy użytkowania tych wysp są zakazane. W nowych przepisach – projekt trafił do RCL – przewiduje się poszerzenie katalogu wykroczeń za naruszania prawa wodnego.

Czytaj więcej

5 tys. zł za zaśmiecanie. Warchoł: Nie możemy być wysypiskiem Europy

Chodzi m.in. o brak przekazywania do Inspekcji wyników pomiarów pobranej wody lub odprowadzonych do środowiska ścieków. Inspektorzy będą mogli też karać za brak odpowiedniej infrastruktury zabezpieczającej wody przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi.

Kary będą też za brak sprawozdań o marnowanej żywności.

Etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe