„Order de Rio Branco” jest jednym z najwyższych odznaczeń przyznawanych przez rząd Brazylii osobom fizycznym lub instytucjom.
 
Ma pięć stopni, z których najwyższym jest Wielki Krzyż. Medale są przyznawane 20 kwietnia, w Dniu Dyplomaty ustanowionym na pamiątkę urodzin patrona brazylijskiej służby zagranicznej, barona Rio Branco, profesora José Marii da Silvy Paranhosa Júniora, słynnego prawnika, geografa, dziennikarza i historyka.
 
Kapituła orderu została powołana przez prezydenta Joao Goularta dekretem z 5 lutego 1963 roku.

Medalem tym są odznaczane wyłącznie osoby, które cieszą się nieposzlakowaną opinią, są wzorem cnót obywatelskich, służą społeczeństwu i zasłużyły na szczególne uznanie rządu brazylijskiego za służbę w sławieniu dobrego imienia tego państwa na świecie. Order de Rio Branco to najwyższe wyróżnienie za zasługi dla brazylijskiej dyplomacji. Może być przyznawany zarówno osobom fizycznym, prawnym, krajowym, jak i zagranicznym.

Korporacjom wojskowym lub instytucjom cywilnym rząd Brazylii nadaje dodatkowo odznakę Orderu, która może zostać umieszczona na sztandarach tych instytucji. Takie oznakowanie nie wskazuje jednak stopnia medalu, ale jedynie jego barwy.

W dekrecie prezydenckim z 1963 roku znajduje się opis medalu. Insygnia kapituły to krzyż maltański, nazywany też krzyżem cnót rycerskich, z czterema ramionami i ośmioma emaliowanymi na biało ostrzami, pośrodku ze złotą srebrną kulą armilarną, wpisaną w niebieski emaliowany otok z napisem: „Ubique Patriae Memor” - „Gdziekolwiek, zawsze będę miał Ojczyznę w mojej pamięci”. Ta piękna łacińska dewiza została zaczerpnięta z ekslibrisu barona Rio Branco. Na rewersie orderu są wybite lata narodzin i śmierci patrona brazylijskiej dyplomacji.

José Maria da Silva Paranhos, baron Rio Branco był od 1902 do 1912 roku brazylijskim ministrem spraw zagranicznych. Służył swojej ojczyźnie pod rządami czterech kolejnych prezydentów. Tytuł barona został mu nadany przez cesarza Piotra II tuż przed jego abdykacją. Jest uznawany za jednego z najwybitniejszych brazylijskich mężów stanu, ponieważ dzięki wybitnym umiejętnościom negocjacyjnym potrafił rozwiązać liczne konflikty Brazylii z krajami sąsiednimi, w tym szczególnie z Argentyną. Dzięki jego staraniom do Brazylii został dołączony sporny z Boliwią stan Acre położony w zachodniej części kraju.

Grzegorz Hajdarowicz został odznaczony krzyżem kawalerskim Orderu Rio Branco, który jest nadawany oficerom sił zbrojnych, konsulom zawodowym i honorowym, pracownikom Państwowej Służby Publicznej, wybitnym artystom i sportowcom.