Paweł Łepkowski

Thomas Hertog: Obserwowanie Hawkinga było fascynujące

To było fascynujące obserwować, jak poszukując wiecznej niezmiennej prawdy, Hawking dokonał prostego odkrycia, że nasz wszechświat i nasze istnienie są ze sobą ściśle powiązane - mówi Thomas Hertog, fizyk i kosmolog.

Wyboista droga ku wolności

Trudno uwierzyć, że minęły już 34 lata od tamtego pamiętnego wiosennego dnia, kiedy wszystko się zmieniło. Tyle dni zabrał nieubłagany nurt porywczej rzeki czasu, a ja ciągle mam wrażenie, jakby to było ledwie wczoraj.

Kopernik – ojciec współczesnej nauki

24 maja minęła 480. rocznica śmierci Mikołaja Kopernika. Do tego nazwiska nie trzeba dodawać określeń w stylu „wielki uczony” czy „wybitny astronom”. To nazwisko mówi samo za siebie. Jest symbolem potęgi ludzkiego umysłu i nieustannej potrzeby naszego gatunku do zadawania pytań o porządek i naturę świata.

Ostrzeżenie dla króla

19 maja 1649 r. angielska Izba Gmin proklamowała Rzeczpospolitą Angielską (ang. Commonwealth of England). Wcześniej izba niższa parlamentu zlikwidowała Izbę Lordów i urząd króla. Na 11 lat Wielka Brytania zamieniła się w ponurą purytańską dyktaturę pod rządami lorda protektora Olivera Cromwella, a później jego syna i następcy Richarda Cromwella.

Epoka pierwszych sekretarzy

Było ich tylko siedmiu. Przez 41 lat rządzili autorytarnie państwem polskim, chociaż Konstytucja PRL nie dawała im ku temu żadnych uprawnień. Byli „jedynie” przywódcami partii, którzy zazwyczaj samodzielnie decydowali o składzie rządu, Rady Państwa, nominacjach generalskich czy profesorskich. Podlegały im niemal wszystkie obszary władzy w państwie.

Psy wojny

Żołnierz najemny, jak dowodzą badania historyczne, jest profesją równie starą jak kurtyzana. Obecnie prywatne armie to po prostu firmy, które oferują swoje usługi organizacjom międzynarodowym, wielkim korporacjom, a nawet osobom prywatnym.

Powrót do Białego Domu

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden oficjalnie oświadczył, że planuje ubiegać się o drugą kadencję prezydencką w 2024 r. Podobne oświadczenie złożył były prezydent Donald Trump, który nadal utrzymuje, że ostatnie wybory prezydenckie w Ameryce zostały sfałszowane. Przyszły rok zapowiada się zatem jako szczególnie gorący w amerykańskiej polityce.

Długi wstęp do Holokaustu

Żydzi nie byli gośćmi w Europie, ale jedną z pierwszych grup napływowych. A jednak przez 24 stulecia byli traktowani na tym kontynencie wyłącznie jako imigranci.

W poszukiwaniu Mieszka I

Siedem lat temu Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznał Wielką Sobotę, 14 kwietnia 966 r., jako datę chrztu księcia Mieszka I. Jest to oczywiście data symboliczna. Do naszych czasów nie zachowały się bowiem żadne zapiski dotyczące miejsca i czasu tego przełomowego dla Polski wydarzenia.

Jak Wielkanoc świętowali nasi przodkowie?

Najważniejsze święto chrześcijaństwa, upamiętniające męczeńską śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, jest w Polsce obchodzone wyjątkowo uroczyście.