Afera Collegium Humanum. Wątpliwy doktorat Pawła Cz.

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów podważyła doktorat Pawła Cz., rektora i profesora Collegium Humanum. Dziś po pytaniach „Rz” prześwietla go ponownie.

Publikacja: 19.04.2024 04:30

Paweł Cz. od końca lutego przebywa w areszcie. Postawiono mu m.in. zarzuty handlu dyplomami

Paweł Cz. od końca lutego przebywa w areszcie. Postawiono mu m.in. zarzuty handlu dyplomami

Foto: Michał Żebrowski/East News

Paweł Cz., podejrzany o korupcję przy przyznawaniu tytułów MBA w Collegium Humanum, od 2014 r. nosi tytuł profesora swojej uczelni (której jest właścicielem). Dokładnie w tym samym czasie, jak ustaliła „Rzeczpospolita”, podważono otrzymany przez niego w 2004 r. stopień doktora teologii, który uzyskał na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Teraz ponownie sprawdzana jest procedura przyznania tytułu. A według naszych informacji śląski wydział Prokuratury Krajowej również prześwietla drogę kariery Pawła Cz.

Ile tytułów naukowych ma Paweł Cz.?

„Rzeczpospolita” prześledziła karierę naukową Pawła Cz., który w ciągu dekady od magistra stał się profesorem uczelnianym. Tytułuje się profesor doktor habilitowany.

Czytaj więcej

Dyplom MBA pozwolił obejść państwowy egzamin. Skorzystało ponad tysiąc osób

Jak wynika z państwowego rejestru „Ludzie nauki” Cz. ma dwa tytuły doktorskie  jeden z teologii, drugi z nauk społecznych. Ten drugi obronił na prywatnej uczelni w Bratysławie na Słowacji. I to w czasie, gdy jak ustaliliśmy, Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów podważyła jego doktorat z teologii.

Cofnijmy się jednak o dekadę. W 2003 r. Paweł Cz. zostaje magistrem teologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Już rok później broni doktoratu z teologii historycznej na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (ChAT) w Warszawie, w ciągu kolejnych dwóch lat (w 2006 r.) uzyskuje habilitację na Katolickim Uniwersytecie w czeskim Ružomberoku. W 2009 r. Paweł Cz. robi drugą habilitację z filozofii na Uniwersytecie Preszowskim na Słowacji, pisze także drugi doktorat (poza tym z teologii) w 2014 r. z nauk społecznych, pracy socjalnej na Uniwersytecie św. Elżbiety w Bratysławie (również na Słowacji). Między doktoratami i habilitacjami kończy jeszcze drugie studia magisterskie z administracji w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Reasumując, w ciągu dekady Paweł Sz. uzyskuje dwa tytuły magistra, broni dwóch doktoratów oraz dwóch habilitacji. Od 2014 r. nosi tytuł profesora nauk społecznych.

„Wybitny i młody uczony w ciągu trzech lat od ukończenia studiów magisterskich obronił doktorat oraz uzyskał słowacką docenturę” – wskazywał Wroński

Jakie zarzuty w sprawie doktoratu postawiono Cz.?

Wątpliwości związane z doktoratem z teologii opisał w 2014 r. dr hab. Marek Wroński, „tropiciel akademickich patologii”. „Wybitny i młody uczony w ciągu trzech lat od ukończenia studiów magisterskich obronił doktorat oraz uzyskał słowacką docenturę”, a „wszystkie trzy stopnie dotyczyły tego samego tematu”  wskazywał Wroński w artykule na łamach „Forum Akademickiego”.

Czytaj więcej

Rektor Collegium Humanum sypie układ. Paweł C. chce być świadkiem koronnym

Pracę doktorską Pawła Cz. obronioną w 2004 r. na ChAT pod tytułem „Geneza, rozwój i skutki rozłamu w Starokatolickim Kościele Mariawitów w roku 1935. Studium teologiczno-historyczne”, przesłał mu anonimowy nadawca, dołączając kilka kserokopii książek z historii tego mało znanego kościoła chrześcijańskiego. Porównanie treści rozprawy doktorskiej Pawła Cz. z treścią książek („Mariawityzm. Studium historyczne” Stanisława Rybaka oraz książki „Rozłam w łonie Starokatolickiego Kościoła Mariawitów w 1935 roku” obecnego dr. hab. Krzysztofa Łojka) dało zaskakujące rezultaty.

Wroński wskazywał, że zmiany w pracy Pawła Cz. są kosmetyczne, dotyczą przestawienia szyku zdania czy zastąpienia niektórych słów.

Z książki S. Rybaka przejęto około 55 stron  podawał Marek Wroński, a z książki dr. hab. Krzysztofa Łojka metodą „kopiuj i wklej” przejęto ponad 85 stron tekstu. Wroński wskazywał, że zmiany w pracy Pawła Cz. są kosmetyczne, dotyczą przestawienia szyku zdania czy zastąpienia niektórych słów. Wobec takich faktów dr Wroński postawił mocny wniosek: „doktorat Pawła S. Cz [...] jest pracą niesamodzielną, w znaczącym stopniu naruszającą prawa autorskie innych osób. Dlatego, jego dysertacja powinna zostać wznowiona z urzędu przez Prezydium Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.

Wroński podkreślał, że sprawę uważa za poważną, bo dr hab. Paweł S. Cz. był rektorem ówczesnej Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie (obecnie Collegium Humanum).

Co się dzieje z wątpliwy doktoratem?

Okazuje się, że Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów w maju 2014 r. wznowiła z urzędu przewód doktorski Pawła Cz. obroniony na ChAT w Warszawie.

Czytaj więcej

Patologia w spółkach Skarbu Państwa. Zamiast trudnego egzaminu kupiony dyplom

„Podstawą wydania przez Prezydium Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów postanowienia o wznowieniu przewodu doktorskiego Pana Pawła Cz. (tu pełne nazwisko  przyp. aut.) były ujawnione okoliczności wskazujące na to, że stopień doktora został nadany na podstawie dorobku powstałego z naruszeniem prawa, w tym praw autorskich, lub dobrych obyczajów w nauce. W ramach wznowionego przewodu doktorskiego Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie winna przeprowadzić postępowania co do przyczyn wznowienia oraz co do rozstrzygnięcia istoty sprawy”  odpowiada nam Artur Woźniak, kierownik działu prawnego i rozwoju kadr naukowych Centralnej Komisji.

Helena Kwiatkowska, kierownik rektoratu tej uczelni, w odpowiedzi dla „Rz” przyznaje, że weryfikowano doktorat Cz. „Rada Wydziału Teologicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 25 września 2014 r. powołała dwóch recenzentów. W związku z rozbieżnymi wnioskami sformułowanymi przez recenzentów Rada Wydziału Teologicznego w dniu 28 maja 2015 r. powołała trzeciego recenzenta”  wskazuje Kwiatkowska.

Pawła Cz. przed uchyleniem doktoratu uratował jeden głos wstrzymujący się.

Na posiedzeniu 29 października 2015 roku poddano pod głosowanie uchwały w sprawie uchylenia uchwał Senatu ChAT z 2004 r. w sprawie nadania Pawłowi Cz. stopnia naukowego doktora, nieprzyjęcia rozprawy doktorskiej i niedopuszczenia jej do publicznej obrony. Pawła Cz. przed uchyleniem doktoratu uratował jeden głos wstrzymujący się. „Za przyjęciem głosowało 9 osób, przeciwko 8 osób; jeden głos był wstrzymujący się. Tym samym uchwały nie uzyskały bezwzględnej większości głosów i nie zostały przyjęte”  podkreśla Kwiatkowska. 

Paweł Cz. handlował dyplomami?

W  2016 roku siedmiu profesorów ChAT zwróciło się do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych o wznowienie przewodu doktorskiego Pawła Cz. Sprawa utknęła. Dlaczego? „Rada Doskonałości Naukowej, w trybie nadzorczym, podejmuje czynności weryfikujące przebieg przedmiotowej procedury administracyjnej”  odpowiada nam Adam Woźniak z Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.

Czytaj więcej

Collegium Humanum: Jak zaczęła się afera z dyplomami?

Badamy uzyskanie doktoratu przez Pawła Cz. pod kątem plagiatu pracy, a także procedurę, w której uzyskał ten tytuł naukowy, i procedurę, w której następnie potwierdzono prawidłowość nadania tego tytułu  mówi nam tymczasem prok. Piotr Żak ze śląskiego pionu Prokuratury Krajowej, prowadzący śledztwo w sprawie afery Collegium Humanum.

Na Pawle Cz., który od końca lutego jest w areszcie, ciąży m.in. zarzut przyjęcia ponad 1 mln zł za wystawienie ponad tysiąca dyplomów, głównie MBA, ale także doktoratów i habilitacji. Poszedł na współpracę z prokuraturą, by zyskać niższy wymiar kary. Sypie „cały układ”, który pozwalał mu latami prowadzić lukratywny biznes dyplomami. Za łapówkę uczelnia dostała nawet akredytację. Grozi mu do 15 lat więzienia.

Paweł Cz., podejrzany o korupcję przy przyznawaniu tytułów MBA w Collegium Humanum, od 2014 r. nosi tytuł profesora swojej uczelni (której jest właścicielem). Dokładnie w tym samym czasie, jak ustaliła „Rzeczpospolita”, podważono otrzymany przez niego w 2004 r. stopień doktora teologii, który uzyskał na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Teraz ponownie sprawdzana jest procedura przyznania tytułu. A według naszych informacji śląski wydział Prokuratury Krajowej również prześwietla drogę kariery Pawła Cz.

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Społeczeństwo
Prof. Andrzej Nowak: Liczę, że Andrzej Duda przeczyta list Szczepana Twardocha i podpisze ustawę o języku śląskim
Społeczeństwo
Rusłan Szoszyn z Nagrodą im. Macieja Płażyńskiego
Społeczeństwo
Sondaż: Czy zdaniem Polaków za pożarami w Polsce mogą stać rosyjskie służby?
Społeczeństwo
Co z końmi na szlaku do Morskiego Oka? Rząd przedstawił ustalenia
Społeczeństwo
Morskie Oko: Starosta tatrzański tłumaczy dlaczego meleksy nie mogły zastąpić koni