Czytaj więcej

Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 383

Obecna ocena Rosji jest najniższa od 1989 roku, gdy Instytut Gallupa pytał o stosunek Amerykanów do Związku radzieckiego

Sondaż Gallupa z 2023 r.  wykazał, że 90 proc. Amerykanów ma niekorzystną opinię o Rosji, w tym 59 proc.   - „bardzo niekorzystną".

W ubiegłym roku bardzo niekorzystną opinię o Rosji miało 42 proc., a w 2021 r. - 36 proc. Przed 2020 rokiem nie więcej niż 32 proc. badanych  oceniało Rosję bardzo nieprzychylnie.

Opinie Amerykanów o Rosji nie zawsze były negatywne. Pod koniec lat 80. i na początku lat 90., gdy zimna wojna dobiegała końca, większość ankietowanych w USA postrzegała Związek Radziecki, a później Rosję, przychylnie, w świetle ocieplających się stosunków. Jednak pod koniec lat 90. przychylność wobec Rosji osłabła, gdy Moskwa sprzeciwiła się interwencji NATO w Kosowie.

Stosunki amerykańsko-rosyjskie poprawiły się na początku XXI wieku i po raz kolejny większość Amerykanów miała przychylne opinie o Rosji, osiągając najwyższy poziom -  66 proc. - w lutym 2002 r.

Przychylność wobec Rosji chwilowo spadła w marcu 2003 r. po tym, jak prezydent Władimir Putin sprzeciwił się podjęciu przez USA działań wojskowych przeciwko Irakowi. Ale pozytywne nastawienie Amerykanów wzrastało w kolejnych latach, w większości utrzymując się powyżej 50 proc. do 2012 roku.

W ciągu ostatniej dekady, kiedy Putin doszedł do władzy po raz drugi, stosunki między USA  i Rosją coraz bardziej się pogarszają. Wynika to w dużej mierze z łamania praw człowieka przez Rosję i aneksji Półwyspu Krymskiego, a także obaw związanych z ingerencją Rosji w wybory w USA.

Przychylne oceny Amerykanów spadły do 24 proc. w 2015 roku po aneksji Krymu, a potem spadły do 15 proc. w zeszłym roku, gdy Rosja przygotowywała się do inwazji na Ukrainę. Po roku wojny odsetek Amerykanów pozytywnie oceniających Rosję spadł do 9 proc.

Pełne wyniku sondażu na stronie Instytutu Gallupa.