Organizatorzy uroczystości przypominają, że napisał on tekst „Konstytucji dla Europy” w czasie wojny polsko-rosyjskiej w 1831 roku. „Wiele zawartych w tym dziele myśli jest do dziś, a może szczególnie dziś, niezwykle aktualnych. Chcemy przytoczyć ich kilka czytając w dwugłosie polsko – ukraińskim” – dodają. I przypominają, że w najnowszym podręczniku akademickim „Prawo Unii Europejskiej”, przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk prof. Robert Grzeszczak umieścił akapit poświęcony konstytucji Jastrzębowskiego w rozdziale „Pochodzenie Unii Europejskiej”.

Senat Rzeczypospolitej w uchwale z czerwca 2020 roku rekomenduje dzieło Jastrzębowskiego i jego postać jako patrona polskiej edukacji europejskiej. Także Rada Miasta Warszawy podjęła stosowną uchwałę, podobnie jak Sejmik Województwa Mazowieckiego. 3 listopada na Starych Powązkach została uczczona jego pamięć przy odrestaurowanym, z inicjatywy Marszałka Adama Struzika, Muzeum Niepodległości oraz Instytutu Pamięci Narodowej, grobowcu.

Czytaj więcej

Pogrzeb arystokraty, który kupił dla Polski Westerplatte

„Obecnie Polska Akademia Nauk oraz Towarzystwo Naukowe Warszawskie, na prośbę Fundacji My Obywatele Unii Europejskiej, której patronem jest Wojciech Bogumił Jastrzębowski, poświadczają umieszczeniem stosownej tablicy - fakt przedstawienia w Pałacu Staszica 1 maja 1831 roku „tego niezwykłego, a niesłusznie zapomnianego dokumentu” – piszą organizatorzy. 

Spotkanie zaplanowane zostało w rocznicę wybuchu powstania listopadowego o godz. 16 przy Pomniku Kopernika w centrum Warszawy. Organizatorami uroczystości są przedstawiciele Fundacji My Obywatele Unii Europejskiej im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego, której założycielem jest Olgierd Łukaszewicz, przewodniczącym Rady Fundacji jest prof. Roman Kuźniar, a prezesem Witold Moszyński.

Czytaj więcej

Czy PiS nie chce patriotów

Wojciech Bogumił Jastrzębowski urodził się w 1799 r. w Szczepkowie-Giewartach koło Mławy. Był przyrodnikiem, pedagogiem i krajoznawcą. Zdobył tytuł profesora botaniki, fizyki, zoologii i ogrodnictwa w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa. Brał udział w powstaniu listopadowym jako artylerzysta. W 1836 r. został profesorem w Instytucie Agronomicznym. Prowadził ze studentami badania terenowe, gromadząc zbiory botaniczne i mineralogiczne.

Zajmował się m.in. propagowaniem nasadzeń ochronnych wzdłuż linii kolejowych. Założył w Warszawie na Czystem plantację rzadkich w Polsce gatunków drzew. Jastrzębowski był m.in. autorem zegara słonecznego w warszawskich Łazienkach Królewskich. Należał m.in. do Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk, Krakowskiego Towarzystwa Naukowego, Kieleckiego Towarzystwa Rolniczego oraz Towarzystwa Rolniczego we Lwowie. Zmarł w 1882 r. i spoczął na warszawskich Powązkach.