Badanie zlecił Carsten Schneider, który jest pełnomocnikiem rządu ds. Niemiec wschodnich. Jeszcze dwa lata temu swoje zadowolenie ze stanu demokracji w Niemczech wyrażało więcej, bo 48 procent, osób. W zachodniej części Niemiec tendencja jest podobna: jeszcze dwa lata temu 65 procent pytanych pozytywnie odnosiło się do demokracji w swoim kraju, obecnie takie nastawienie ma zaledwie 59 procent. Wyniki te są częścią corocznego raportu przedstawionego w środę (28.9.22).

Zarówno we wschodniej, jak i w zachodniej części Niemiec o 9 punktów procentowych spadła liczba osób, które uważają, że dla polityków jest ważne „dobro” ich kraju: na wschodzie z 41 procent w 2020 roku do 32 procent, a na zachodzie z 51 do 42 procent. Z kolei prawie połowa wszystkich ankietowanych (44 procent) jest zdania, że polityka jest tak bardzo skomplikowana, że trudno cokolwiek zrozumieć.

Z polityki rządu Niemiec na wschodzie kraju zadowolonych jest tylko 26 procent pytanych (w 2020 roku było ich 42 procent), w całym kraju – 35 procent.

Wojna w Ukrainie i pandemia – Niemcy sceptyczni wobec polityki rządu

Jak wynika z sondażu, niewielkie jest też poparcie dla polityki wobec Ukrainy, bo zaledwie 36 procent respondentów w całym kraju stwierdziło, że są zadowoleni z polityki niemieckiego rządu będącej reakcją na wojnę w Ukrainie. Podobnie sytuacja wygląda z oceną polityki Niemiec podczas pandemii. Większość Niemców jest z niej niezadowolona, a jedynie 35 procent uważa, że była ona skuteczna.

Niemcy są również sceptyczni jeśli chodzi o sprawiedliwość społeczną w ich kraju. Zaledwie 23 procent na wschodzie i 33 procent na zachodzie jest z obecnego stanu „zadowolona” lub „raczej zadowolona”.

63 procent ankietowanych na wschodzie uważa, że Niemcy ze wschodu są traktowani jak obywatele drugiej kategorii. Na zachodzie Niemiec zdanie to podziela 33 procent pytanych.

Zjednoczenie Niemiec: spełnione nadzieje

Zdecydowana większość osób, które uczestniczyły w badaniu, niezależnie od części Niemiec, jest zgodna, że zjednoczenie Niemiec jest zyskiem i że związane z nim nadzieje w dużej mierze zostały spełnione, skomentował Schneider. Postrzeganie Niemców na wschodzie kraju jako ludzi drugiej kategorii ma tendencję spadkową w obu częściach kraju, dodał. W obu grupach wskaźniki te nieznacznie spadły – z 42 do 38 procent w skali kraju.

Badanie „Deutschland-Monitor” zostało przeprowadzone między 26 lipca a 16 sierpnia wśród 4 tys. mieszkańców Niemiec wschodnich i zachodnich.